coflczniki

W ciągu ostatnich kilku dni podczas kontroli drogowych na terenie powiatu nowotarskiego policjanci ujawnili cztery samochody, w których aktualny stan licznika był niższy od tego z ostatnich badań technicznych pojazdu. Rozbieżności co do stanu przebytych kilometrów wahały się od kilku do kilkuset tysięcy kilometrów.

Podczas kontroli drogowej przeprowadzonej w niedzielę drogomierz w skodzie wskazywał ponad 150 tysięcy kilometrów mniej, niż podczas ostatniego badania technicznego pojazdu. Kierowca oświadczył, iż nic nie wie na ten temat, ponieważ pojazd jest własnością jego znajomego. Teraz policjanci wyjaśniają, jak doszło do rozbieżności wskazań liczników i kto jest za to odpowiedzialny.

Od 25 maja ubr. zgodnie z zapisem art. 306 a kodeksu karnego, za zmianę wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy pamiętać, że takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu, jak i ta, która taką korektę zleca.

Natomiast od 1 stycznia 2020 roku, policjanci spisują stan licznika kontrolowanych pojazdów, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

KPP Nowy Targ