17 182497

W miniony czwartek tuż przed północą strażnicy graniczni Placówki SG w Zakopanem - we współdziałaniu z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Jabłonce - w rejonie przystanku autobusowego m. Chyżne zatrzymali mężczyznę bez dokumentów.

Zatrzymanego cudzoziemca poddano badaniu oraz pobrano wymaz do testu na Covid 19 – wynik negatywny. Następnie wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz dokonano sprawdzeń, mających na celu ustalenie danych personalnych cudzoziemca.

Jak się okazało młody mężczyzna był Marokańczykiem. 21-latek został zatrzymany, gdyż jego pobyt na terytorium RP był niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP. Obywatel Maroka przebywał na terytorium RP bez ważnych dokumentów podróży oraz bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do wjazdu do Polski i pobytu w niej. Co więcej, cudzoziemiec przekroczył granicę wbrew obowiązującym przepisom ze Słowacji do Polski.

Komendant Placówki SG w Zakopanem skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Nowym Targu, który wydał postanowienie o umieszczeniu Marokańczyka w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. Cudzoziemiec został doprowadzony pod konwojem do Ośrodka, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

źródło: KOSG