OwcaJeden z najbardziej zatłoczonych deptaków w kraju - zakopiańskie Krupówki - to nie miajsce dla małych owieczek. Tak orzekł Sąd  w sprawie Piotra Ż. dotyczącej znęcania się nad zwierzętami. Wykorzystywanie zwierząt do m.in. wykonania pamiątkowych fotografii jest bowiem przestępstwem.

- Zapadł wyrok w sprawie Piotra Ż. oskarżonego o popełnienie przestępstwa przez to, że w okresie od lutego do września 2011 r. w Zakopanem znęcał się nad wystawianami do zdjęć okolicznościowych czterema jagniętami owcy m.in. poprzez utrzymywanie wspomnianych zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania oraz zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból, zmuszanie ich do stania w bezruchu, pozostawianie ich bez jedzenia i picia oraz stosownego schronienia przed warunkami atmosferycznym - poinformowało biuro rzecznika prasowego Sadu Okręgowego w Nowym Saczu.

Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne przeciwko Piotrowi Ż. na okres dwóch lat, orzekł wypłatę świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 500 zł oraz obciążył oskarżonego kosztami postepowania sądowego.