prawoPracodawcy RP walczą o zmiany w Kodeksie Pracy, już - ich zdaniem - mocno przestarzałym. Ruszyły tym samym negocjacje nad nowelizacją działu VI Kodeksu pracy oraz rozwiązaniami stabilizującymi zatrudnienie w przypadku umów na czas określony na forum Komisji Trójstronnej. Zmiany mają dotyczyć m.in. czasowych umów o pracę i czasu pracy...

Jak informują sami Pracodawcy RP zdają sobie doskonale sprawę, że dyskusja może być nie tylko bardzo długa, ale i burzliwa. Wszak temat jest nie tylko trudny, ale i pełen kontrowersji. Niemniej jednak – zdaniem Pracodawców RP - jeżeli partnerom społecznym udałoby się wypracować porozumienie, byłaby to rewolucja dla przedsiębiorstw i całego rynku pracy. – Wierzymy, że kompromis jest możliwy i wszystkie strony uzmysłowią sobie potrzebę zmiany przepisów, które zostały wprowadzone prawie 40 lat temu – mówi Wioleta Żukowska ekspert Pracodawców RP.
Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej zaprezentowało już koncepcję zmian, zgodnie z nią po wprowadzeniu nowelizacji, obowiązujący w firmie system czasu pracy byłby już ustalany w układzie zbiorowym, porozumieniu z reprezentacją pracowników lub obwieszczeniu pracodawcy. Również kwestie okresów rozliczeniowych, czy przerw w pracy byłyby negocjowane przez pracodawcę z załogą. Tym samym tak podstawowy teraz dokument jak Kodeks Pracy określałby jedynie normy o charakterze ochronnym, czy np. dobowy wymiar odpoczynku. – Takie rozwiązania umocniłyby dialog zakładowy w Polsce. Obie strony miałyby również większą swobodę w kształtowaniu czasu pracy odpowiadającego ich wzajemnym oczekiwaniom – ocenia Wioleta Żukowska. Zdaniem Pracodawców RP takie zmiany umożliwiłoby dostosowanie przepisów do potrzeb danego zakładu pracy. Szczególnie przydatne byłoby to rozwiązanie dla tych firm, które zajmują się produkcją sezonową. – Obowiązujące przepisy są anachroniczne i utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę resortu pracy. Odpowiada ona zgłaszanym przez nas postulatom, które przekazaliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – mówi Żukowska.
Oczywiście zespół Trójstronnej Komisji ds. prawa pracy i układów zbiorowych myśli też o pracownikach. Zajmie się też więc i przepisami mającymi zagwarantować większą stabilność zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony.
- Podczas ostatniego posiedzenia strona rządowa zaproponowała wydłużenie okresów ich wypowiadania, np. w zależności od czasu jej trwania – wyjaśniają Pracodawcy RP. Będzie jednak i rewolucja. Jeśli pracownik zostanie bezprawnie lub w sposób nieuzasadniony zwolniony to nie będzie mógł się domagać przywrócenia do pracy, a jedynie odpowiednio wysokiego odszkodowania. – Pracodawcy są gotowi do rozmów na ten temat – podkreśla Żukowska. Dodaje, że wiele kontrowersji budzi kwestia przywracania do pracy, szczególnie w sytuacji, gdy konflikt personalny utrudnia tak naprawdę dalsze funkcjonowanie pracownika w zespole. – Sądy coraz częściej, zamiast przywracać do pracy, orzekają wypłatę odszkodowania. Warto zatem zastanowić się nad dalszym obowiązywaniem tej instytucji – mówi Żukowska.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują ponad 7,5 tys. firm, zatrudniających 4 mln pracowników. Organizacja, powstała w listopadzie 1989 roku. Działa ona w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Od marca 2009 roku w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji, pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.