prawoZasady nabywania nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców reguluje ustaw z 1920 roku. Każdy cudzoziemiec ubiegający się o zakup ziemi musi więc uzyskać stosowne zezwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych, a po dokonaniu transakcji z kolei notariusz ma obowiązek poinformować ministerstwo o zakupie ziemi przez cudzoziemca. Niestety, nie zawsze to ma pokrycie w rzeczywistości... Wykryto bowiem przypadki nieinformowania Ministra przez notariuszy o dokonanych transakcjach zakupu.

Pamiętamy jeszcze obawy Polaków, w związku z wejściem Polski w maju 2004 r. do Unii Europejskiej, związane z niebezpieczeństwami towarzyszącymi nabywaniu ziemi przez cudzoziemców. Aby im zapobiec do 2009 roku obowiązywał 5- letni okres przejściowy. Były wówczas stosowane ograniczenia w nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
Teraz - jak wynika z przełożonego sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych za 2011 rok - w większości zezwolenia na nabywanie nieruchomości były udzielane obywatelom Unii. W ubiegłym roku cudzoziemcy otrzymali 309 zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1008 ha, w tym 217 zezwoleń dotyczyło nieruchomości rolnych i leśnych.
Łącznie w okresie od 1991 do 2011 roku cudzoziemcy nabyli w Polsce ponad 49 tysięcy ha ziemi.