Logo BO2020NOWY TARG. Dziś, 13. czerwca, o godz. 17.00, w sali obrad Urzędu Miasta (ul. Krzywa 1), odbędzie się  spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2020. W tym roku mieszkańcy Miasta mogą zgłaszać propozycje zadań do kolejnej edycji od 3. czerwca do 5. lipca.

Magistrat przypomina, że zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem, ogólnodostępne, zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Nowy Targ lub na terenie, do którego miasto Nowy Targ będzie posiadało tytuł prawny oraz możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

Na „Budżet Obywatelski 2020” przeznaczonych jest 500 000 zł. Przesądziła o tym podjęta niedawno uchwała Rady Miasta, przesuwająca drugie 500 tys. zł z Budżetu Obywatelskiego na wymianę pieców. Z wymienionej kwoty na realizacje projektów inwestycyjnych przewidziano 450 tys. zł oraz 50 tys. zł na realizację projektów miękkich.

Szacunkowe koszty propozycji zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego nie mogą przekroczyć (po weryfikacji merytorycznej) kwoty:

- w projektach inwestycyjnych – 150 000 zł brutto,
- w projektach miękkich (prospołecznych) – 15 000 zł brutto.

 Uwaga! Od tegorocznej edycji nie będzie podziału na okręgi.

Harmonogram działań oraz Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 zostały już przyjęte Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Formularze dostępne są na stronie www.obywatelski.nowytarg.pl. Ponadto będzie można je pobrać:

- w Urzędzie Miasta (w Biurze Obsługi Mieszkańców)
- w Ratuszu (w Punkcie Informacji Turystycznej
- w Miejskim Ośrodku Kultury
- w kasach Pływalni Miejskiej.

Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Miasta, którzy najpóźniej w dniu złożenia wniosku o realizację zadania ukończyli 16-ty rok życia. Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 15 nowotarżan, którzy ukończyli 16 rok życia. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania. Każdy mieszkaniec miasta może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt zadania.

 Głosowanie odbywać się będzie od 11. września do 1. października. Głosować można drogą elektroniczną – formularze do głosowania dostępne będą w okresie głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl. Ponadto głosować będzie można również tradycyjnie, wrzucając wypełnioną kartę do głosowania w tych samych punktach, w których można było pobierać formularze zgłoszeniowe. Głosować będzie można też poprzez przekazanie wypełnionych kart do głosowania metodą korespondencyjną.

W powyższych punktach będą wydawane pojedyncze formularze do głosowania zainteresowanym mieszkańcom. Nie przewiduje się, jak zdarzało się we wcześniejszych edycjach, wydawania zainteresowanym nawet kilkuset sztuk kart jednorazowo.

Mieszkańcy zaproszeni są do aktywnego udziału.