Rzadkie, rzadsze, najrzadsze | wernisaż wystawy
22.07.2019 (poniedziałek) godz. 10:00
 
Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w ChochołowieChochołów, Chochołów 40, 34-513
ZAKOPANE. Wernisaż wystawy w Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie.

Środowisko naturalne Tatr i Podhala cenione jest za swoje walory krajobrazowe oraz występujące na jej obszarze cenne siedliska. Prezentowana wystawa ma za zadanie udowodnić, że miejsca te są, nie tylko pełne uroku, ale również stanowią siedlisko dla wielu, współcześnie rzadkich i cennych gatunków zwierząt.
Układ ekspozycji, nie tylko uświadamia oglądającym ją widzom, różnorodność spotykanych form ptaków, ale również wskazuje na ich wzajemne pokrewieństwo oraz potrzebę ich ochrony. Układ eksponowania, w swojej formie, był wzorowany na atlasie ornitologicznym, gdzie obok siebie zestawione są z pozoru bardzo podobne ptaki. Dodatkowym atutem wystawy jest jej historyczny charakter, bowiem większość wybranych eksponatów należy do jednej z najstarszych w Polsce kolekcji okazów dermoplastycznych. Prezentowane muzealia zostały wykonane przez Antoniego Kocyana w końcu XIX wieku i stanowią część kolekcji, która zapoczątkowała, funkcjonowanie Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.