inter

od 4.09.2019 (środa) godz. 13:00do 6.09.2019 (piątek)

 
ZAKOPANE. Nosalowy Dwór Resort & SPAZakopane, Balzera 21D
Toniemy... i będziemy tonąć dalej jeśli nic nie zorbimy w temacie zagospodarowania wód oapdowych i roztopowych. I właśnie o tym porozmawiamy w Zakopanem w pierwszym tygodniu września.

Systemy kanalziacyjne służące odprowadzaniu wód opadowych są nieefektywne. Co zrobić aby udrożnić sieć kanalizacyjną?

Przyjedź, posłuchaj i porozmawiaj.

TEMATYKA KONFERENCJI
Aspekty prawne i finansowe związane w wodami opadowymi w aktualnej rzeczywistości prawnej
Zielone obligacje i inne instrumenty dłużne jako forma finansowania inwestycji w sektorze wód opadowych i roztopowych
Globalne ocieplenie a wody opadowe – fakty i mity
Modelowanie deszczy nawalnych i systemów ich odprowadzania na rzeczywistym modelu
Tunele retencyjne i głęboko posadowione sieci kanalizacji deszczowej jako skuteczne rozwiązania w terenach zagrożonych powodzią
Projektowanie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
Nowoczesne technologie budowy, utrzymania oraz eksploatacji systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych
Monitoring i utrzymanie sieci deszczowej sposobem na uniknięcie lokalnych powodzi
Modele własnościowe oraz strategie zarządzania infrastrukturą wód opadowych i roztopowych na przykładzie polskich miast
Dlaczego warto edukować mieszkańców w tematyce wód opadowych? Nowoczesny marketing jako skuteczne narzędzie komunikacyjne