wz191TARG. Burmistrz Nowego Targu - Grzegorz Watycha, dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie - Adrián Kromka, burmistrz Kieżmarku - Ján Ferenčák i dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie - Hanna Krajewska, serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy „Od Wyszehradu do Wyszehradu”.

Uroczysty wernisaż odbędzie się  25. października (piątek) o godz. 11.00 w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu ul. Sobieskiego 4.

wz192

Wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu”, opracowana przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk, przedstawia wspólną historię czterech państwa: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Wyszehrad, będący niegdyś miejscem słynnych zjazdów, podczas których spotykali się królowie Polski, Czech i Węgier, pojawił się ponownie w historii Europy Środkowej przy okazji utworzenia Grupy Wyszehradzkiej.

wz193