120033423 764804837410760 8001391009512424720 n

Organizatorzy XLI Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursie.

 Organizatorzy: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury  w Jabłonce, oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zwracają się z uprzejmą prośbą o przekazanie wszystkim osobom zainteresowanym (uczniom, młodzieży, nauczycielom oraz innym twórcom z terenu Orawy i spoza) informacji  o organizowanym konkursie, który jest związany z twórczością  literacką Orawy. Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i przesłaniem na adres siedziby OBP karty  zgłoszenia wraz z utworami konkursowymi wg zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Karty zgłoszeń należy nadesłać do dnia 23.10.2020 r. O terminie ogłoszenia wyników zostaną Państwo poinformowani w oddzielnym piśmie.
Prosimy o terminowe nadsyłanie prac, decyduje o tym stempel pocztowy do dnia 23.10.2020 r.
Szczegóły w załącznikach na stronie:https://www.obporawa.pl

źródło: UG Jbłonka