Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Jeszcze w tym kwartale – konkurs na koncepcję nowej siedziby Miejskiej Biblioteki. Mieszkańcy będą bronić zieleńca?

Dnia: czwartek 6 stycznia 2022, Autor: Anna Szopińska

NOWY TARG. Zysków z przebudowy i rozbudowy dawnego MOK-u jest wiele. Ale jedna instytucja straciła na tym bez wątpienia – to Miejska Biblioteka Publiczna, która w przybytku kultury miała i wypożyczalnię, i czytelnię. Po ukończeniu sztandarowej inwestycji odżył temat budowy docelowej siedziby dla nowotarskiej książnicy.

Tymczasowa siedziba wyprowadzonej z MOK-u Biblioteki w budynku PZU przy ul. Kolejowej ma co prawda lokalizację w Centrum, ale nawet dla wiernych czytelników schody na III piętro to pewna bariera, a warunki do organizowania spotkań i wieczorków autorskich są tam trudne.

Temat budowy nowej siedziby po korytarzach Urzędu błąka się od 2016 roku – przyznaje Wojciech Watycha, naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki w UM Nowego Targu. – Wtedy powstały pierwsze założenia dotyczące planowanego obiektu. Wówczas już był pomysł przeprowadzenia konkursu i wyłonienia wykonawcy takiego budynku. Wtedy jednak ten temat spalił na panewce. Teraz wraca – w przyszłorocznym budżecie są przewidziane środki na przeprowadzenie takiego konkursu i już w styczniu będziemy ruszać ze wstępnymi pracami nad założeniami projektowymi dla tego obiektu.

W planie budżetu przewidziano 70 tys. zł: częściowo na pokrycie honorariów członków sądu konkursowego, gdyż będą to wydelegowani z Krakowa przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, a częściowo – na nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, lokalizację nowej siedziby przewiduje się na terenie zielonym przy ul. Kopernika, naprzeciwko budynków administracji Spółdzielni Mieszkaniowej, mniej więcej w miejscu rozebranych szaletów. Gabaryty obiektu będą oczywiście znacznie większe. Ma on pomieścić również filię Biblioteki, która działa na piętrze budynku przy ul. Kopernika 12, a nie spełnia już wielu wymogów, przede wszystkim wymogu dostępności.   

– Dla tego terenu od 2019 roku obowiązuje plan miejscowy Nowy Targ 34 – przypomina naczelnik Watycha. – Zgodnie z tym planem wskazany obszar, o symbolu 6UP, jest przeznaczony pod budowę obiektów użyteczności publicznej.

Ze strony radnych już jednak odezwał się głos przestrogi, że pomysł wydrzewienia wskazanego terenu napotka na sprzeciw mieszkańców.

Już na tym wstępnym etapie chciałem zgłosić wątpliwości, bo dogęszczanie zabudowy w tamtym rejonie i wycinka terenów zielonych będzie się spotykała z olbrzymim sprzeciwem mieszkańców – uprzedzał radny Szymon Fatla na sesji. – Będę zgłaszał na pewno w formie interpelacji, żeby spróbować np. dogadać się z powiatem – bo za dwa – trzy lata będzie gotowy budynek „Sokoła” – i połączyć Bibliotekę z Powiatowym Centrum Kultury. Albo pomyśleć o lokalizacji w innych miejskich budynkach. Ja rozumiem intencję, że Biblioteka musi mieć własny gmach, ale w obliczu zmian klimatycznych i tego wszystkiego, co mówimy o smogu, jakakolwiek redukcja terenów zielonych jest niewskazana i będzie się spotykała z olbrzymim oporem mieszkańców.                        

Pomysł rozmów w sprawie ulokowania Biblioteki w gmachu „Sokoła”  pozostał otwarty, jednak miejscy planiści lokalizację przy ul. Kopernika uznają za najlepszą z własnych możliwości – ze względu na bliskość poprzedniej siedziby i bliskość osiedli mieszkaniowych.

– Byłem trochę zdziwiony głosem radnego, ponieważ na etapie uchwalania planu w 2019 roku, gdy mówiliśmy, że przyszła lokalizacja będzie dokładnie w tym miejscu – nikt takich obiekcji nie zgłaszał – nie ukrywa naczelnik. – Owszem, jest to kawałek terenu zielonego, natomiast takich terenów na tych osiedlach mamy bardzo dużo. Wspomnę też, że nie cały obszar będzie zagospodarowany. Tam powstanie budynek, powstaną miejsca postojowe, zieleń zostanie uporządkowana, będą jakieś skwery wokół tego obiektu, który ma współgrać, ma zachęcać do korzystania i być atrakcją dla nas wszystkich.  

Parametry budynku z jednej strony określą potrzeby bibliotecznej placówki, a z drugiej – określa je plan miejscowy. Założenia z 2016 roku będą teraz weryfikowane w rozmowach z Biblioteką. Ogłoszenia konkursu na koncepcję można się spodziewać w I kwartale tego roku. 

Fot. Anna Szopińska

No Comment.

Reklama

Partnerzy