Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Kolejne umowy między starostwem nowotarskim a wojewodą małopolskim

Dnia: poniedziałek 17 lipca 2023, Autor: Maciej Zubek

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w dniu 15 lipca br. wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał umowy potwierdzające przyznanie powiatowi środków z rezerwy budżetu państwa.

Kwotą 3 mln zł zostanie wsparta inwestycja polegająca na budowie budynku Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudowie budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85.

– Sala gimnastyczna jest tu zwyczajnie niezbędna. Jak mi przekazano, obecnie zajęcia wychowania fizycznego są organizowane w małych grupach, w pomieszczeniu znajdującym się w przyziemiu budynku oraz w szkolnej auli. W okresach sprzyjających warunków atmosferycznych, zajęcia realizowane są na obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie miasta, w zimie na sezonowej ślizgawce. Czas to zmienić, udostępnić młodzieży Podhala salę gimnastyczną na miarę XXI wieku i nowoczesny budynek. Dlatego też powiat nowotarski otrzymał tak wysokie dofinansowanie ze środków rządowych – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Podpisywana dziś umowa o dofinansowanie ma szczególne znacznie dla rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu nowotarskiego. Budowany Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu będzie najnowocześniejszą jednostką oświatową w regionie, co niewątpliwie przełoży się na wysoką jakość kształcenia – mówił starosta nowotarski Krzysztof Faber.

W budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu, w którego skład wchodzi obecnie 19 pomieszczeń oraz aula, naukę pobiera ok. 560 uczniów w 22 oddziałach klasowych. Dodatkowo szkoła wynajmuje 3 pomieszczenia znajdujące się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu.

Nowy budynek będzie miał 4 kondygnacje. Zostały w nim wydzielone 2 strefy funkcjonalne: sportowa i szkolna. Oprócz sal do nauki szkolnej, pracowni i sali gimnastycznej będzie też siłownia, biblioteka, pomieszczenia administracyjne oraz kawiarnia z tarasem. Powierzchnia zabudowy to ponad 2,5 tys. m2, powierzchnia użytkowa – prawie 4,4 tys. m2 , a kubatura budynku – prawie 32 tys. m3.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu mieści się w obiekcie z lat 70-tych XX wieku. Budynek wymaga częściowej modernizacji sal dydaktycznych, zaplecza sanitarnego, wymiany przewodów ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjnych, a także przewodów elektrycznych. Do szkoły uczęszcza ok. 230 uczniów, a internat zapewnia opiekę ok. 60 wychowankom. Dzieci i młodzież uczą się w 49 salach dydaktycznych, a kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest realizowane w szkolnych pracowniach zawodowych. Zespół tworzą Przedszkole, Szkoła Podstawowa Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz Bursa Młodzieżowa.

W kontekście tych szczególnych zadań realizowanych przez placówkę konieczna była rozbudowa – tak, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki nabywania praktycznych umiejętności i nauki. Jak poinformował mnie pan starosta, w budynku szkoły brakuje pomieszczeń do zajęć wychowania fizycznego i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, a część pomieszczeń znajduje się na poziomie piwnic. Rozbudowa budynku, na którą przyznaliśmy rządowe środki, to nowa jakość funkcjonowania dla całej społeczności placówki – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rozbudowana część budynku ma 2 kondygnacje. Znajdować się tam będą m.in. salki rehabilitacyjne, sale dydaktyczne z zapleczem socjalno-sanitarnym. Powierzchnia zabudowy wynosi prawie 490 m2 , zaś powierzchnia użytkowa ok. 600 m2 , a kubatura budynku – ponad 4 tys. m3.

Projekt obejmuje tez zagospodarowania terenu wokół budynków, zaprojektowane są miejsca postojowe, droga wewnętrzna, chodniki oraz boisko sportowe o wymiarach 19 x 39 m, elementy małej architektury i nasadzenia.

To rzeczywiście jest ważny dzień i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Pokazuje ono naszą troskę o samorządy i o lokalne społeczności. Ta troska wyraża się w funduszach, które przekazujemy, ale chcę zapewnić Państwa, że one będą płynąć nieustannie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wydatki są ogromne, szczególnie te dotyczące bezpieczeństwa. Nasz rząd ani na chwilę nie cofa się i nie przerywa akcji wspierania samorządów. Mogę zapewnić, że tak będzie dalej – mówił wicemarszałek Ryszard Terlecki.

Prowadzona budowa to również poprawa bazy lokalowej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, tworzonej głównie dla poprawy warunków edukacji i rehabilitacji uczniów ze szczególnymi potrzebami. Budowa była możliwa dzięki wydatnemu wsparciu środków pochodzących z budżetu państwa. Ogólna kwota dofinansowania ze środków rządowych stanowi 1/3 środków niezbędnych dla realizacji tej inwestycji. Chciałbym szczególnie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do otrzymania tak istotnego wsparcia – mówił starosta nowotarski Krzysztof Faber.

Na mocy podpisanej przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę umowy blisko 665 tys. zł trafi również do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na zakup nowego ambulansu dla potrzeb ratownictwa medycznego.

– To niezwykle ważny i potrzebny zakup z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie mieszkańców tego powiatu, ale również turystów, którzy chętnie odwiedzają te piękne tereny. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu jest jednym z największych dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego w krakowskim rejonie operacyjnym. Obecnie w Szpitalu funkcjonuje jeden specjalistyczny ZRM, siedem całodobowych podstawowych ZRM oraz jeden czasowy podstawowy ZRM działający 12 godzin na dobę. W skład floty wchodzi 9 ambulansów. Tylko w zeszłym roku liczba wyjazdów na miejsca zdarzenia wynosiła blisko 11,2 tys. Rozległość drugiego pod względem wielkości w Małopolsce powiatu (a takim jest powiat nowotarski) oraz górzyste ukształtowanie terenu znacząco wpływają na tempo eksploatacji floty ambulansów. Dlatego też z pełnym przekonaniem zabiegałem o te środki dla Szpitala w Nowym Targu. Dziękuję Panu Premierowi za ich przyznanie – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Całkowity koszt zakupu ambulansu typu „C” wynosi 700 tys. zł. Pozostałe koszty w wysokości ok. 35 tys. zł zostaną sfinansowane przez beneficjenta. Zakup planowany jest w IV kwartale 2023 roku. Oprócz podstawowego wyposażenia ambulans będzie miał wyposażenie dodatkowe, np. krzesło kardiologiczne czy urządzenie do kompresji klatki piersiowej. Dodatkowo ze względu na górzysty teren i trudności z dotarciem do pacjentów konieczny jest napęd 4×4.

W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Sejmu prof. Ryszard Terlecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy, posłanka Anna Paluch, senator Jan Hamerski, starosta Krzysztof Faber, wicestarosta Bogusław Waksmundzki, Urzędujący Członek Zarządu Karol Skrzypiec dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana Grzegorz Józefczyk.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

No Comment.

Reklama

Partnerzy