Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie

Dnia: poniedziałek 12 lutego 2024, Autor: Redaktor

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie, Harkabuz 47, 34-721 Raba Wyżna” w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 7:45 – 15:45 lub na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, w terminie do dnia 26 lutego 2024 r. do godziny 15:45.

W konkursie nie  jest dopuszczalne składanie ofert w postaci elektronicznej.

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna. Oferty, które wpłynął do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie: BIP Raba Wyżna 

No Comment.

Reklama

Partnerzy