Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana

Dnia: czwartek 31 marca 2022, Autor: Maciej Zubek

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków do otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana 2022”. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono 200 tys. zł.

W ramach tego konkursu chóry mogą się ubiegać o wsparcie finansowe, które może być przeznaczone na organizację m.in. wydarzeń muzycznych (np. koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów) czy zajęć warsztatowych (np. kształcenia głosu, opracowania – poszerzenia repertuaru chóru, nauki śpiewu dla nowych członków chóru, podniesienia umiejętności dyrygentów, trenerów wokalnych). Środki można przeznaczyć także m.in. na udział w krajowych lub zagranicznych festiwalach, koncertach i przeglądach oraz działania związane z nagraniem własnego wydawnictwa muzycznego np. płyty, teledysku.

Dofinansowanie może również zostać wykorzystane na zakup akcesoriów muzycznych, strojów dla chórzystów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów (np. głośniki, mikrofony, statywy) oraz wydawnictw muzycznych (np. nuty, płyty, podręczniki muzyczne, śpiewniki). Co ważne, zakup akcesoriów, strojów lub sprzętu musi być połączony z organizacją wydarzeń albo zajęć warsztatowych związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności chórów.

– Działalność chórów z jednej strony pozwala mieszkańcom Małopolski rozwijać pasje i talenty, z drugiej – umożliwia pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu. Taka aktywność zasługuje nie tylko na najwyższy szacunek, ale również na otoczenie opieką i wsparciem. Dlatego też na realizację zadań, wybranych w ramach otwartego konkursu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”, Zarząd Województwa Małopolskiego zaplanował środki finansowe w wysokości 200 tys. zł. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednego zadania to 25 tys. zł – podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 28 kwietnia 2022 roku do godz. 23.55.
  • wersję papierową wygenerowaną z systemu oferent zobowiązany jest w terminie do 29 kwietnia 2022 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Regulamin konkursu dostępny na BIP.

No Comment.

Reklama

Partnerzy