Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Małopolskie Orkiestry Dęte 2022

Dnia: poniedziałek 4 kwietnia 2022, Autor: Maciej Zubek

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków do IV edycji konkursu pn. Małopolskie Orkiestry Dęte. W ramach tego konkursu orkiestry dęte mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, które może być przeznaczone m.in. na zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych.

Co ważne, zakup sprzętu musi być połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 300 tys. zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł.

– Celem konkursu jest wsparcie orkiestr dętych z regionu, które pozwoli na tworzenie i poznawanie kultury. Środki w łącznej kwocie 300 tys. zł umożliwią rozwijanie pasji i talentów mieszkańców Małopolski w różnych grupach wiekowych – mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 roku do godz. 23.55,
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 roku do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

źródło: URZĄD MARSZAŁKOWSKI

No Comment.

Reklama

Partnerzy