Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Nagrody Starosty Nowotarskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół

Dnia: środa 22 czerwca 2022, Autor: Maciej Zubek

W sali obrad Starostwa Powiatowego Nowym Targu zostały rozdane Nagrody Starosty dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. Dyplomy oraz upominki wręczył uczniom Starosta Nowotarski – Pan Krzysztof Faber.

Nagrodzeni uczniowie wyróżnili się w swoich szkołach nie tylko wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale także zostali docenieni za liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i sportowych, aktywne działania na rzecz szkoły, za zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną oraz wzorową postawę wobec drugiego człowieka.

Nagrody Starosty Nowotarskiego otrzymali:

Anna Jajecznica – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce-Zdroju – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, liczne sukcesy sportowe, 4 miejsce na Mistrzostwach Polski w biegach górskich, 18 miejsce na Mistrzostwach Polski w biegu na 1000m przez przeszkody , 8 miejsce na Mistrzostwach Polski w biegu górskim w stylu anglosaskim, 17 miejsce na  Halowych Mistrzostwach Polski w biegu na 2 km, srebrny medal w sztafecie 4x100m w Mistrzostwach Województwa Juniorów, 1 miejsce drużynowo w Małopolskiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej, 1 miejsce w sztafetowych biegach przełajowych 4x400m w województwie, 1 miejsce w województwie  w drużynowych biegach przełajowych oraz za uzyskanie 7 miejsca w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Matematix.

Kamil Węglarz – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem – za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję, wzorowe zachowanie, wysoką kulturę osobistą, wzorową postawę uczniowską, za czynne działanie w Samorządzie Uczniowskim oraz udział w 51 Olimpiadzie Biologicznej.

Alicja Siarka – uczennica Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu – za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję, wzorowe zachowanie i wysoką kulturę osobistą, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, godne jej reprezentowanie, sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz godną naśladowania postawę i bycie wzorem wartościowego człowieka.

Karolina Wojeńska – uczennica Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, wysoką kulturę osobistą oraz uzyskanie tytułu finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego organizowanego przez Politechnikę Warszawską – otrzymanie indeksu tej Uczelni na kierunku Papiernictwo i Poligrafia.

Michalina Waksmundzka – uczennica Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, wysoką kulturę osobistą, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, godne jej reprezentowanie oraz za zajecie 8 miejsca w etapie centralnym IX Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

Bartłomiej Dziurczak – uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce – za bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskanie stypendium Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok 2021r., udział w międzynarodowym projekcie AI4Youth, w którym został zakwalifikowany do drugiego etapu oraz za pracę na rzecz szkolnego wolontariatu.

Gabriela Nawieśniak – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu – za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję, wzorową postawę uczniowską, zajęcie 2 miejsca i zdobycie tytułu laureata LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – praca uczennicy na temat średniowiecza uzyskała najwyższą ocenę w okręgu małopolskim a na szczeblu centralnym doceniono maksymalną ilością punktów jej pracę badawczą na temat gwary. 

Zofia Sudoł – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu – za zajęcie 3 miejsca w konkursie organizowanym przez wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ogólnopolskiej Konferencji Uczniowskiej Młodych Chemików.  Uczennica, jako jedyna z Małopolski i jedna z czterech w Polsce,  otrzymała propozycję współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i pod kierunkiem opiekuna naukowego rozpoczęła pracę badawczą. Efekty pracy były prezentowane na konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Chemii i ze względu na wysokie walory naukowe, praca uczennicy została wytypowana przez pracowników UJ na międzynarodową konferencję „Horyzonty nauki”, podczas której, w języku angielskim uczennica prezentowała swój dorobek naukowy.

Kacper Błachut – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu – za uzyskanie nagrody I stopnia w Małopolskim Konkursie Prac Matematycznych. Uczeń jest odkrywcą nowego wzoru matematycznego umożliwiającego przeliczanie ilości możliwych unikalnych kolorowań trójwymiarowej kostki podzielonej na n³ sześcianów dwoma kolorami. Ciąg stworzony na podstawie tego wzoru uzyskał akceptację międzynarodowej organizacji OEIS i został opublikowany na stronie Online Encyclopedia of Integer Sequences pod numerem A3508 i jest to jego pierwsza publikacja naukowa międzynarodowa.  Pracą naukowo-badawczą ucznia zainteresowali się pracownicy naukowi Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i po rozmowach kwalifikacyjnych uczeń został zakwalifikowany do tutoringu i na warsztaty naukowe prowadzone przez UJ dla najzdolniejszych uczniów z całej Polski. Artykuł omawiający teorię ucznia zostanie opublikowany w czasopiśmie naukowym DELTA.

Carolin Haas – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu – za uzyskanie tytułu laureata 45. Olimpiady Języka Niemieckiego zajmując 6 miejsce w Polsce, za zaangażowanie w życie szkoły i w prace szkolnego wolontariatu wspierając akcje – Pomoc dla Ukrainy, uczennica należy zespołu artystycznego, który uświetnia szkolne uroczystości.

Jakub Hałabura – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i postawę uczniowską, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, dwukrotny udział w półfinale Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, dwukrotny udział w Olimpiadzie Filozoficznej, w której uczeń otrzymał  wyróżnienie  jury za oryginalne prace badawcze nawiązujące do  tematyki zagrożenia klimatycznego oraz przemocy w polityce.

Tymoteusz Leśniak – uczeń Technikum Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję, wzorową postawę uczniowską, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły.

Piotr Woliński – uczeń Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu – za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole, zajęcie 2 miejsca i uzyskanie tytułu laureata XLV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie tematycznej automatyka, wzorową postawę uczniowską, zaangażowanie w działalność szkolnego wolontariatu oraz promocję szkoły.

Paweł Drążek – uczeń Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem – za bardzo dobre wyniki w nauce,  wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły w zawodach szachowych oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów naukowych.

mat. prasowy

No Comment.

Reklama

Partnerzy