Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Nowe kierunki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

Dnia: piątek 14 lipca 2023, Autor: Maciej Zubek

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, która od października stanie się Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Targu, uzyskała pozytywną decyzję Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie od nowego roku akademickiego 2023/2024, rekrutacji na dwa nowe kierunki: sport i turystyka na terenach górskich oraz lekarski.

Kierunek lekarski to jeden z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez absolwentów szkół średnich. Na kierunku tym, jak wynika z danych uczelni wyższych, zawsze występuje bardzo duża konkurencja. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i potrzebom studentów, Uczelnia podjęła, jak się okazało skuteczne działania, aby dostosować się do panujących trendów oraz zapotrzebowania rynku.

Uczelnia od początku swojego istnienia, kształci studentów na kierunkach okołomedycznych: pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne.

Od października br. oferta edukacyjna Podhalańskiej Uczelni zostanie wzbogacona o kierunek lekarski.

Studia na kierunku można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) na poziomie jednolitych studiów magisterskich, 6-ścio letnich. Po ukończeniu studiów absolwent uzyska tytuł zawodowy: lekarz.

Celem kształcenia, na kierunku lekarskim, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu lekarza, który jest samodzielnym zawodem medycznym polegającym m. in. na planowaniu i realizacji kompleksowej opieki nad osobą objętą opieką medyczną poprzez badanie stanu zdrowia,  rozpoznanie choroby, leczenie, rehabilitację oraz profilaktykę.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne  do wykonywania zawodu lekarza, który  polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Równolegle, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Uczelnia Podhalańska przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, jako jedyna w kraju, poszerzyła także ofertę studiowania na rok akademicki 2023/2024 o kierunek sport i turystyka na terenach górskich, gdzie można realizować studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Ten ciekawy kierunek studiów oferujemy nie tylko dla młodzieży zamieszkującej Podhale, ale także dla kandydatów z całej Polski.

Sport i turystyka to, z jednej strony, forma aktywności wolnoczasowej człowieka, a z drugiej staje się nieodłącznym elementem zdrowego stylu życia, którego celem jest kształtowanie zdrowia i poprawa jakości życia.

Studia na kierunku można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) na poziomie trzyletnich studiów pierwszego stopnia. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.

Absolwent kierunku uzyska tytuł licencjata na kierunku sport i turystyka na terenach górskich, potwierdzony dyplomem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Studia będą realizowane na jednym z dwóch modułów specjalizacyjnych (do wyboru przez studenta): sport na terenach górskich lub turystyka na terenach górskich.

Kształcenie studentów na kierunku sport i turystyka na terenach górskich będzie realizowane w PPUZ w Nowym Targu, jednak część przedmiotów specjalistycznych prowadzić będą doświadczeni nauczyciele akademiccy z krakowskiej AWF, co, biorąc pod uwagę specyfikę tej Uczelni oraz wieloletnie doświadczenie jej pracowników w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, gwarantuje pełen profesjonalizm i wysoki poziom zajęć dydaktycznych objętych programem studiów.  Studenci, w miarę potrzeb zgłaszanych przez prowadzących zajęcia, będą mogli korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego krakowskiej Uczelni oraz zapoznać się z profesjonalną diagnostyką organizmu człowieka, co jest możliwe dzięki doskonale wyposażonym pracowniom Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie.

Absolwenci nowych kierunków zasilą rynek pracowników o wysokich kwalifikacjach i przygotowanych do wykonywania zawodu w regionie Podhala, na terenie Małopolski.

Rekrutacja już się rozpoczęła.

Rozpocznij studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
zostań Absolwentem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu!

Masz pytania? Nie czekaj, przyjdź, zadzwoń!

Dział Nauczania: 18 26 10 702, 18 26 10 712, 18 26 10 740 lub dn@ppuz.edu.pl

Więcej: ppuz.edu.pl

Czekamy na Ciebie!

No Comment.

Reklama

Partnerzy