Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Nowe zasady zagospodarowania lasów wokół miast

Dnia: sobota 10 grudnia 2022, Autor: Maciej Zubek

Od 1 września tego roku w życie weszły przepisy, na mocy których w lasach miejskich i podmiejskich Lasy Państwowe mogą w dużym stopniu zmodyfikować prowadzoną tam gospodarkę leśną – poczynając od rezygnacji ze zrębów zupełnych, poprzez dużo większy nacisk na naturalne odnowienie lasu i promocję bardziej różnorodnej struktury drzewostanu, po planowanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych poza sezonem turystycznym.

Duże zmiany w lasach podmiejskich

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 lipca 2022r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Józef Kubica – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, ogłosili nowe zasady zagospodarowania lasów wokół miast, które formalnie ujęto w zarządzeniu Dyrektora Generalnego nr 58 z dnia 5 lipca 2022r.

Dzięki nowym wytycznym zwiększy się wpływ społeczeństwa na zagospodarowanie lasów w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Podczas prac nad Planami Urządzenia Lasu (przyp.: to dokument, który określa wszystkie planowane dla danego lasu zabiegi na okres 10 kolejnych lat), będzie możliwe powołanie specjalnych zespołów, w skład których wejdą leśnicy i lokalni mieszkańcy. Co to może oznaczać w praktyce? Nowa podstawa prawna daje solidne podstawy do wspólnego wyznaczania obszarów – tzw. gospodarstw specjalnych – w których będą obowiązywały zasady gospodarowania inne, niż w pozostałych lasach gospodarczych. Nastawione głównie na zachowanie krajobrazowych i turystycznych funkcji lasu, dostosowanych do rosnących w tym zakresie potrzeb mieszkańców miast.

Przepisy obowiązujące od września, to odpowiedź Lasów Państwowych na postulaty ludzi wypoczywających w naszych lasach. W ten trend wpisują się także działania podejmowane lokalnie już wcześniej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie, m. in. w trakcie prac nad planami dla podkrakowskiego Nadleśnictwa Krzeszowice. Serie terenowych spotkań z mieszkańcami i konsultacje prowadzone w lesie, „na żywo”, a także niemal całkowita rezygnacja z rębni zupełnych, spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców.

No Comment.

Reklama

Partnerzy