Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Obradowali radni Powiatu Nowotarskiego

Dnia: piątek 24 lutego 2023, Autor: Maciej Zubek

23 lutego odbyła się LIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Z godnie z planem sesji w pierwszych punktach porządku posiedzenia było sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym, które przedstawił Wicestarosta Nowotarski Bogusław Waksmundzki. Kolejno Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Rada Powiatu przyjęła także uchwały dotyczące zmiany wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz w sprawie udzielania pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób usamodzielnianych, opuszczających instytucjonalną lub rodzinną pieczę zastępczą.

Jednocześnie Rada przyjęła „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowotarskim na lata 2023 – 2025”. Podczas sesji przedstawiono sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022.

Na zakończenie posiedzenia omówiono planowaną inwestycję utworzenia biogazowni w Rabie Wyżnej. W w/w sprawie głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia EKO Raba Wyżna oraz pełnomocnik inwestora.

No Comment.

Reklama

Partnerzy