Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Od dziś kontrole szamb i oczyszczalni ścieków w Spytkowicach

Dnia: wtorek 14 listopada 2023, Autor: Redaktor

Pracownicy Urzędu Gminy Spytkowice będą przeprowadzać kontrole od 14 listopada 2023 r. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art.6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.) nałożony został na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrole będą przeprowadzane na terenie nieruchomości bądź w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice po wcześniejszym wezwaniu właściciela danej nieruchomości do okazania niezbędnych dokumentów.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić bezzwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie no opróżnianie i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spytkowice

  • Stanisław Czyszczoń, Chabówka 140, 34 -720 Chabówka, tel. 182679141
  • H.U.GAZ-SERWIS 4×4 Bartłomiej Stolarz, ul. M. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów, tel. 606591696
  • Zakłady Komunalne Spółka z o.o., 34-700 Rabka-Zdrój ul. Kilińskiego 46B,
     tel. 504094128
  • MATI-POM” Przała Andrzej, 34-700 Rabka-Zdrój ul. Garncarska 52, tel. 602492283
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 34-700 Rabka-Zdrój ul. Zaryte 141A, tel.182677131

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

spytkowice.pl

No Comment.

Reklama

Partnerzy