Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Oddział ginekologiczno-położniczy nowotarskiego szpitala ma pełnomocnika

Dnia: środa 2 sierpnia 2023, Autor: Maciej Zubek

Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu Marek Wierzba powołał pełnomocnika ds. restrukturyzacji oddziału ginekologiczno-położniczego. Jest nim prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek. Do zadań pełnomocnika będzie należało między innymi zwiększenie zaangażowania lekarzy i pielęgniarek w diagnozowaniu i wdrażaniu leczenia zgodnego z potrzebami pacjentek.

Chcę podkreślić, że bardzo mi zależy, aby sytuacja która miała miejsce w naszym szpitalu, już więcej się nie powtórzyła. Powołanie pełnomocnika to kolejny etap zmian które wdrażamy. Zastosowaliśmy się do zaleceń Rzecznika Praw Pacjenta. Przeprowadziliśmy szkolenia na oddziale, wdrożyliśmy też szereg procedur, które mają zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości – mówi Marek Wierzba dyrektor szpitala w Nowym Targu.

Dyrektor zaznacza również, że wdrożone zostały procedury postępowania w przypadkach trudnych i nagłych. Położony został nacisk zarówno na prowadzenie niezbędnych badań diagnostycznych jak i na informowanie pacjentki o stanie jej zdrowia, dostępnych metodach leczenia, czy zagrożeniach związanych z jego prawidłowym rozwojem w przyszłości.

Specjalizuję się w restrukturyzacji oddziałów ginekologiczno-położniczych. Kieruję się zasadami, które mają spowodować zbliżenie lekarza do łóżka chorej, zwiększając podmiotowość pacjentki w procesie terapeutycznym, zapewniające jej poczucie godności, zwiększenie identyfikacji personelu ze szpitalem, zwiększenie roli lekarza prowadzącego w pracy oddziału czy też stopniowe wprowadzanie zasad pracy oddziału w systemie konsultanckim – podkreśla profesor Wicherek.

Dodatkowo zaznacza, że zależy mu także na zwiększeniu udziału lekarzy, przy współudziale pacjentek, w kształtowaniu ich potrzeb zdrowotnych, jak i na zwiększeniu dostępności do świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ czy wyodrębnieniu świadczeń możliwych do realizacji w ramach ambulatoryjnej opieki tzw.„ świadczeń jednego dnia”.

Prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek jest lekarzem, specjalistą w dziedzinie ginekologii onkologicznej, ginekologii-położnictwa i immunologii klinicznej. Od lat zaangażowany w rozwój chirurgii ginekologicznej i upowszechnienie zastosowania zaawansowanych technik chirurgicznych w ginekologii onkologicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie i studiów podyplomowych w SGH w Warszawie. Stopień naukowy doktora medycyny, i stopień naukowy doktora habilitowanego medycyny uzyskał w UJCM pracując w Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa UJCM w Krakowie. Wieloletni ordynator oddziału ginekologicznego w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Pełnił funkcję kierownika Katedry i Klinik Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej w Collegium Medicum w Bydgoszczy i kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie. Pracował jako dyrektor medyczny w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i p.o. dyrektora Szpitala Inflancka w Warszawie.

W nowych zasadach organizacji pracy w Szpitalu zaplanowano szczególne miejsce na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do systemu komunikacji pacjentek z placówką oraz monitorowania przebiegu procesu leczenia i realizacji zaleceń po opuszczeniu szpitala. Poprawi to nie to nie tylko komunikację pomiędzy pacjentką i personelem, ale także zwiększy bezpieczeństwo chorych.

Źróło: Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu

No Comment.

Reklama

Partnerzy