Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Omal nie stracił życia w ogniu, który sam wzniecił.

Dnia: środa 30 marca 2022, Autor: Maciej Zubek

We wtorek około godziny 15, w Rabie Wyżnej na terenie powiatu nowotarskiego doszło do bardzo groźnej sytuacji związanej z wypalaniem traw. Strażacy, którzy zostali wezwani do pożaru, podczas akcji gaśniczej znaleźli leżącego na ziemi, nieprzytomnego 67-letniego mężczyznę.

Natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej i 67-latek odzyskał przytomność. W rozmowie przyznał obecnym na miejscu policjantom, że to on podpalił trawę, jednak ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał, a kiedy podjął próbę gaszenia w gęstym dymie zasłabł i stracił przytomność.  Mężczyzna z poparzeniami kończyn i dróg oddechowych został przewieziony do szpitala.

Przypominamy, że wypalanie traw na łąkach czy nieużytkach rolnych jest bardzo niebezpieczne, ale także zabronione. Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje.
Zgodnie  ustawą o ochronie przyrody (art. 124) „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny” (art. 131 pkt 12). Nadto, zgodnie z ustawą o lasach (art. 30 ust 3) „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia i  wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.  Spowodowanie pożaru np. poprzez niedozwolone używanie otwartego ognia zagrożone jest karą aresztu do 30 dni, grzywny do 5000 zł albo nagany (art. 82 kodeksu wykroczeń). Zgodnie  z kodeksem  karnym (art. 181 § 1) spowodowanie zniszczeń w znacznych rozmiarach w świecie roślinnym lub zwierzęcym podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast sprowadzający pożar który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10 (art. 163 § 1 kodeku karnego).  W przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności do 12 lat.

No Comment.

Reklama

Partnerzy