Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Oświata w powiecie nowotarskim: inwestycje i projekty w latach 2019-2023

Dnia: poniedziałek 12 lutego 2024, Autor: Redaktor

W latach 2019-2024 powiat nowotarski aktywnie rozwijał system edukacji, wprowadzając liczne zmiany i inwestycje. Reforma przedłużająca kształcenie w liceach i technikach, otwarcie nowych kierunków zawodowych oraz inwestycje w infrastrukturę szkolną to tylko część przedsięwzięć, które podniosły jakość kształcenia w naszym regionie.

ROZWÓJ CENTRÓW KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W latach 2019-2022 r. Powiat Nowotarski realizował projekty podnoszące jakość kształcenia zawodowego poprzez Rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych w czterech branżach: turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej. W okresie realizacji projektu szkoły Powiatu Nowotarskiego zorganizowały kursy zlecone oraz kursy prowadzone przez nauczycieli łącznie dla 2340 uczniów.

Również w latach 2019-2022 Powiat Nowotarski realizował projekt pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w partnerstwie z Województwem Małopolskim. Wartość całkowita projektu wyniosła 420 306,53 zł, a przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 378 194,21 zł. W okresie trwania projektu zakupiono 85 laptopów dla szkół o wartości 283 544,52 zł, w czym dofinansowanie stanowiło 255 114,47 zł. W projekcie wzięło udział 684 uczniów m.in. w zajęciach on-line prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich oraz warsztatach prowadzonych bezpośrednio na uczelniach.

INWESTYCJE

Inwestycja zrealizowana przez Powiat Nowotarski pn.: ,,Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych przy ul. Jana Pawła II 85 w Nowym Targu”
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 34 293 207,26 zł
FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 8 169 887,26 zł
  • Rezerwa celowa Budżetu Państwa: 3 000 000 zł
  • Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: 1 854 700 zł
  • Powiat Nowotarski: 21 268 620 zł

NOWE ZAWODY

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez powiat zapewniono miejsce do nauki jednocześnie absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów – do klas pierwszych przyjęto ponad 3 tyś uczniów. Wdrożona została reforma wydłużająca kształcenie w liceach z 3 do 4 lat i w technikach z 4 do 5. Zapewniono miejsca dla absolwentów szkół podstawowych z zawyżonych roczników (2021/2022 i 2022/2023). Globalnie w szkołach prowadzonych przez powiat nowotarski w roku 2023/2024 uczy się około 1000 uczniów więcej niż w roku 2018/2019. Wzrosła też liczba zatrudnionych nauczycieli do ponad 530 etatów.

Technika umożliwiają naukę w 23 różnych zawodach, a branżowe szkoły I stopnia w 6 zawodach oraz w klasach wielozawodowych. W ostatnich 4 latach uruchomiono kształcenie w nowych zawodach: technik ekonomista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik programista, technik automatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik rachunkowości. Zakupiono niezbędne pomoce i wyposażenie do kształcenia zawodowego. Na zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, remonty i inwestycje przeznaczono ponad 40 milionów. W zakresie edukacji bezsprzecznie największymi wydarzeniami upływającego roku jest oddanie do użytku budynku nowej siedziby Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana wraz z rozbudową Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu. W latach 2019-2023 subwencja oświatowa wyniosła ponad 480 milionów złotych.

UDZIAŁ W PROGRAMACH

Aktywnie pozyskiwano również dodatkowe środki zewnętrzne biorąc udział w programach i przedsięwzięciach m.in. Poznaj Polskę – 345 548 zł, Poznaj polskie ślady w Europie – 329 400, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 115 000, Aktywna tablica – 280 000, Laboratoria Przyszłości – 60 000,
Kompleksowy program wsparcia rodzin „Za życiem” -366 300, Małopolska Akademia Rodzica 2023 – 60 000 (dofinansowanie realizacji zadania przez Województwo Małopolskie). Szkoły uzyskały niezbędne wsparcie w zakresie wdrożenia nauczania on-line realizowanego w czasie pandemii Covid-19 (zakup sprzętu komputerowego, szkolenia, wsparcie techniczne), co w połączeniu z dużym zaangażowaniem
informatyków Starostwa Powiatowego, nauczycieli i dyrektorów pozwoliło na bardzo szybkie wdrożenie nauczania na odległość.

ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY DLA UCHODŹCÓW

Po wybuchu wojny w Ukrainie utworzono oddział przygotowawczy dla uchodźców a chętni znaleźli też miejsca nauki w szkołach. Uczniowie zostali objęci nauką języka polskiego, zajęciami wyrównawczymi, pomocą psychologiczno- pedagogiczną, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy. Wsparciem finansowym z Funduszu w zakresie zatrudnienia tłumacza oraz
zakupu niezbędnych narzędzi do diagnozy i terapii objęto również poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

No Comment.

Reklama

Partnerzy