Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Państwo na miejscu, czy na wynos? Muzeum Palace zaprasza!

Dnia: piątek 1 kwietnia 2022, Autor: Anna Zubek

Trzeci List Otwarty w Obronie Palace „Katowni Podhala” #3

21 i 25 marca 2022 roku wystosowaliśmy do Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Listy Otwarte w obronie Palace „Katowni Podhala”  w odpowiedzi na publiczne stanowisko jakie przedstawiła dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak opublikowane w mediach w dniu 22.02.2022 roku, zarzucając nam między innymi:  „Stanowisko tego podmiotu pełne jest nierzetelnych, zmanipulowanych bądź wręcz nieprawdziwych tez. Dokumenty na które powołuje się ,,Komitet” nie zawierają informacji dotyczących źródeł ich pozyskania. (…) Zawsze chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji popartych materiałem źródłowym i dokumentacją, które pozwolą na publikacje materiału uwzględniającego stanowisko wszystkich zainteresowanych podmiotów”

            W naszych listach otwartych zadaliśmy pytania wraz z podanymi dokumentami źródłowymi. Dyrekcja Muzeum Tatrzańskiego do dnia dzisiejszego nie udzieliła publicznej odpowiedzi na zadane w tym listach pytania. My nie jesteśmy tym zaskoczeni, bowiem cały czas się borykamy z uzyskaniem odpowiedzi na wiele pytań.

            W dalszym ciągu do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy publicznej odpowiedzi na zadane w obu listach pytania. Czy zatem nie jesteśmy godni, jako zainteresowany podmiot losami tworzonego Muzeum Palace  do uzyskania odpowiedzi na stawiane pytania Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego? 

            Do dnia dzisiejszego nie zostały też opublikowane nasze Listy Otwarte w Tygodniku Podhalańskim, RMF 24, oraz Wyborczej, czyli w mediach, które wcześniej przedstawiły oświadczenie Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. Co mówi na ten temat prawo prasowe? Etyka dziennikarska powinna opierać się przede wszystkim na dążeniu do prawdy. Powinna cechować się również bezstronnością. Dlaczego wyżej wymienione media w tej sytuacji stają się stronnicze, przedstawiając wyłącznie tylko jeden punkt widzenia?

            Biorąc pod uwagę mało przychylny stosunek wyżej wspomnianych mediów do działań Komitetu Obrońców Palace, pragniemy w szczególny sposób podziękować wszystkim tym, którzy podjęli temat tworzonego Muzeum Palace  i przedstawiają sprawę obiektywnie.

            Nie zaprzestaniemy w dochodzeniu do prawdy, jak wyglądały prace nad przyszłym Muzeum Palace. Dlatego kierujemy kolejny List Otwarty:

Do Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

            Z dbałości o szczególny interes publiczny, jakim jest zachowanie zabytkowego budynku Palace „Katowni Podhala” jako Dobra Narodowego, kierujemy do Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem trzeci List Otwarty z żądaniem natychmiastowego wstrzymania wszelkich prac budowlanych w budynku „Palace”  z powodu naruszenia umowy prawnej, co do przeznaczenia budynku „Palace” oraz do publicznej odpowiedzi na zadane poniżej pytania dotyczące tych kwestii.

UZASADNIENIE

            W przestrzeni publicznej przedstawiane są informacje, że w budynku Palace w Zakopanem powstaje tylko Muzeum Palace. Takie stanowisko przedstawiła też dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak opublikowane w mediach w dniu 22.02.2022 r. : „Muzeum Palace powstaje w dawnym pensjonacie “Palace”, który w okresie II wojny światowej został przez okupanta przekształcony w siedzibę placówki gestapo. Budynek Palace jako bezcenny, materialny świadek minionych wydarzeń w całości został przeznaczony na cele muzealne.”[i]

            Muzeum Tatrzańskie prawnie przyjęło takie zobowiązanie w Akcie Notarialnym zakupu budynku Palace, gdzie między innymi na stronie 8. zapisano w §5: „Muzeum Tatrzańskie nieruchomość opisaną w niniejszej umowie nabywa jako osoba prawna prowadząca działalność kulturalną (…), na cel publiczny stworzenia i prowadzenia Muzeum Palace”.[ii] (Foto 1.)

            Z dokumentów, które już udało nam się pozyskać jednoznacznie wynika, że w budynku Palace przeznaczono powierzchnie na inne funkcje, niezwiązane ze stworzeniem i prowadzeniem Muzeum Palace:

 1. Biura Administracyjne Muzeum Tatrzańskiego
 2. Wielofunkcyjna, niezależna sala widowiskowa, w tym projekcie nazwana jako „Audytoryjna”
 3. Gastronomia wraz z salą konsumpcyjną w projekcie nazwaną „Strefą odpoczynku i kontemplacji”

            W związku z tym, żądamy od Muzeum Tatrzańskiego publicznych i jednoznacznych odpowiedzi na ważne pytania dotyczące powstawania Muzeum Palace, aby także opinia publiczna mogła wyrobić sobie opinię na temat gastronomii w budynku Palace.

            W oświadczeniu Anny Wende – Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Muzeum Tatrzańskiego z dnia 14.01.2022 roku, w sprawie apelu Komitetu Obrońców Palace stwierdzono: „projekt budowlany, wbrew sugestiom autora apelu, nie zakłada powstania w Muzeum strefy gastronomicznej. Na końcu wystawy znajduje się przestrzeń, w której można odpocząć po zwiedzaniu, usiąść i oddać się kontemplacji, rozmyślaniu o treściach poznanych na wystawie. Projekt nie przewiduje w tym miejscu kawiarni, czy restauracji.”[iii]

            Tymczasem w Koncepcji Funkcjonalno – Użytkowej Muzeum Palace w Zakopanem opisano:

– strona 9. Funkcja odpoczynku.

„(…)Strefa odpoczynku zlokalizowana na 3. piętrze pozwala na zakończenie zwiedzania ekspozycji chwilą wytchnienia i wyciszenia oraz skorzystanie z oferty gastronomicznej. Pomieszczenia pomocnicze/zaplecze gastronomiczne towarzyszące tej przestrzeni mogą obsługiwać wydarzenia odbywające się w sali audytoryjnej, sali wystaw czasowych, jak również spotkania odbywające się w części administracyjnej.”

– strona 17  – UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE

(…)  „Ponadto należy przewidzieć dostęp samochodów dostawczych przywożących eksponaty oraz materiały eksploatacyjne oraz dostaw  dla zaplecza gastronomicznego w obiekcie.”

– strona 32 – Ruch zwiedzających ekspozycję będzie odbywać się w następujący sposób:

Pkt 15. „Po zakończonym zwiedzaniu ekspozycji odwiedzający mogą udać się do strefy odpoczynku, z której roztacza się widok na panoramę Tatr. Mogą tam skorzystać z usług zaplecza gastronomicznego.(Całość opisów Foto_2)

            Aktualny projekt budowlany złożony w Starostwie Tatrzańskim zawiera część gastronomiczną, gdzie w zestawieniu powierzchni wykazano między innymi: Bufet wydawczy, Zmywalnię, Przygotowalnię i Magazyn suchy.[iv] (Foto_3)

smart

Miejsce do konsumpcji zostało nazwane: Strefa Odpoczynku i Kontemplacji dla 20 osób.[v](Foto_4)

smart

            Uważamy, że w budynku Palace „Katowni Podhala” nie powinna istnieć żadna gastronomia.

            Wobec powyższego oczekujemy publicznych odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy po powzięciu decyzji, że Muzeum Tatrzańskie będzie tworzyć Muzeum Palace od samego początku zaplanowano umieszczenie w budynku Palace gastronomii nazwanej obecnie Strefą Odpoczynku  i Kontemplacji ?
 2. Czy Urząd Miasta Gminy Zakopane będący wtedy właścicielem budynku Palace, przedstawił Muzeum Tatrzańskiemu potrzebę lub warunek, umieszczenia w budynku Palace zaplecza gastronomicznego do obsługiwania wydarzeń odbywających się w sali widowiskowej/audytoryjnej?
 3. Która instytucja/instytucje, były inicjatorem stworzenia zaplecza gastronomicznego w budynku Palace?
 4. Kiedy ustalono, że w budynku Palace zostanie utworzone zaplecze gastronomiczne?
 5. Czy i kiedy ówczesny właściciel budynku Palace udzielił zgody na utworzenie zaplecza gastronomicznego?
 6. Czy i ile odbyło się spotkań Muzeum Tatrzańskiego z innymi podmiotami/osobami, podczas których podjęto decyzję o utworzeniu zaplecza gastronomicznego w budynku Palace?
 7. Czy były sporządzone protokoły z tych spotkań?
 8. Czy przed przystąpieniem do prac nad Koncepcją Funkcjonalno– Użytkową Muzeum Palace, ustalono  utworzenie w budynku Palace zaplecza gastronomicznego?
 9. Z jakimi podmiotami/osobami była konsultowana koncepcja umieszczenia w budynku Palace zaplecza gastronomicznego?
 10. Czy planuje się przetarg na prowadzenie punktu gastronomicznego w budynku Palace?

            Wobec powyższego wszelkie prace budowalne, które mogą spowodować nieodwracalne zniszczenie funkcji zabytkowego budynku Palace powinny być natychmiast wstrzymane. Budynek Palace „Katownia Podhala” powinien jednoznacznie kojarzyć się tylko z miejscem kaźni i upamiętnienia ofiar.

Komitet Obrońców Palace

            Komitet Obrońców Palace zrzesza rodziny ofiar niemieckich zbrodni II wojny światowej, stowarzyszenia i setki popierających go osób, w tym przedstawiciele Polonii Amerykańskiej. Wszyscy jesteśmy społecznikami i nasze działania podejmujemy nie dla promowania się i osiągnięcia jakichkolwiek korzyści ani zdyskredytowania kogokolwiek.

           My, potomkowie rodzin więźniów Palace, którzy oddawali swe życie za wolną i niepodległą Polskę, stowarzyszenia, oddolne ruchy społeczne dążące do zachowania miejsc pamięci narodowej, miejsc pamięci terroru niemieckiego w Polsce, obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – Polacy, dla których pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach i ich dziedzictwie jest obowiązkiem i testamentem zapisanym krwią naszych bliskich – jednogłośnie sprzeciwiamy się powstałej koncepcji funkcjonalno-użytkowej, która według nas bezcześci pamięć bestialsko torturowanych i mordowanych Polaków w Palace.

Rodziny więźniów Palace i ludzi, dla których pamięć o ofiarach nie jest obojętna zapraszamy do kontaktu: komitetobroncowpalace@onet.pl

Komitet Obrońców Palace

Do wiadomości:

Prezydent RP, Premier RP, Parlamentarzyści, władze Samorządowe Podhala i województwa małopolskiego[i]

[ii]

[iii]

[iv]

[v]

No Comment.

Reklama

Partnerzy