Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Pieniądze zabrane Muzeum Palace to mniej funduszy na upamiętnienie ofiar Katowni Podhala

Dnia: środa 13 kwietnia 2022, Autor: Anna Zubek

Czwarty List Otwarty w Obronie Palace „Katowni Podhala”

W trzech otwartych listach do Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego, jako Komitet Obrony Palace przedstawiliśmy dokumenty źródłowe z których jednoznacznie wynika, że pomimo publicznych deklaracji dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak opublikowane w mediach w dniu 22.02.2022 roku: „Budynek Palace jako bezcenny, materialny świadek minionych wydarzeń w całości został przeznaczony na cele muzealne.”[i]

Przypominamy, że w budynku Palace przeznaczono powierzchnie na inne funkcje niezwiązane ze stworzeniem i prowadzeniem Muzeum Palace,:

  1. Biura Administracyjne Muzeum Tatrzańskiego
  2. Wielofunkcyjna, niezależna sala widowiskowa, w tym projekcie nazwana jako „Audytoryjna”
  3. Gastronomia wraz z salą konsumpcyjną w projekcie nazwaną „Strefą odpoczynku i kontemplacji”

Do dnia dzisiejszego Dyrekcja Muzeum Tatrzańskiego nie udzieliła odpowiedzi na zadane tam pytania. Nie zostały też opublikowane nasze Listy Otwarte w Tygodniku Podhalańskim, RMF 24, oraz Wyborczej, czyli w mediach, które wcześniej przedstawiły oświadczenie Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. Czyżby w mediach tych panowała cenzura?

My jednak nie zaprzestaniemy zadawania pytań i dochodzenia do prawdy, jak przebiegały prace nad przyszłym Muzeum Palace.

Koncepcja funkcjonalno–użytkowa Muzeum Tatrzańskiego zakłada przeznaczenie ponad 500 m² powierzchni budynku Palace na inne cele niż Muzeum Palace. (Załącznik 1) 

Jedną z bardzo istotnych kwestii jest koszt utworzenia tych wyżej wymienionych powierzchni. Według otrzymanego wstępnego kosztorysu wartość inwestycji Muzeum Palace wyniosła 9.314.308,37 z czego na powierzchnie biur, sali audytoryjnej, gastronomii i biura stowarzyszenia – przeznaczono netto 1.746.342,00 zł. (Załącznik 2 )

Jest to wycena z roku 2020. Obecnie ceny na materiały i usługi budowlane znacznie wzrosły. Przyjmując ten wzrost średnio na 35%, koszt netto wzrasta do 2 357 561,70 zł i w sumie brutto może wynieść 2 899 800,89 zł. Ostatecznie te kwoty mogłyby być znacznie wyższe.

Nie zgadzamy się, aby z budżetu przeznaczonego na budowę Muzeum Palace, finansowane były powierzchnie i funkcje niezwiązane z tym muzeum jak np. dodatkowe biura dla Muzeum Tatrzańskiego.

Dlatego żądamy od Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem natychmiastowego wstrzymania w budynku „Palace” wszelkich prac  budowlanych z powodu naruszenia umowy prawnej, co do przeznaczenia tegoż budynku oraz do publicznej odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

  1. Na jakiej podstawie Muzeum Tatrzańskie z pieniędzy przeznaczonych na utworzenie Muzeum Palace znaczną cześć środków zaplanowało do wykorzystania na powierzchnie i funkcje niezwiązane z tworzonym Muzeum Palace?
  2. Czy po powzięciu decyzji, że Muzeum Tatrzańskie będzie tworzyć Muzeum Palace od samego początku planowało, że  znaczna część środków z pieniędzy przeznaczonych na utworzenie Muzeum Palace zostanie wykorzystana na powierzchnie biur Muzeum Tatrzańskiego, sali audytoryjnej, gastronomii, czyli pomieszczeń niezwiązanych z Muzeum Palace oraz biura dla Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa Palace ?
  3. Czy i ile odbyło się spotkań Muzeum Tatrzańskiego z innymi podmiotami/osobami, podczas których ustalono wykorzystanie środków pieniężnych przeznaczonych na Muzeum Palace na biura Muzeum Tatrzańskiego, salę audytoryjną, gastronomię i biuro stowarzyszenia?
  4. W związku przeznaczeniem środków na utworzenie pomieszczeń niezwiązanych z  Muzeum Palace  i biorąc pod uwagę szalejącą inflację pytamy, czy nie braknie finansowania na konserwację i zabezpieczenie pamiątek po więźniach katowanych w Palace?
  5. Gdzie podzieją się pamiątki  po więźniach katowanych w Palace, jeśli zabraknie środków finansowych na utworzenie sal ekspozycyjnych?

Wobec powyższego wszelkie prace budowalne, które mogą spowodować nieodwracalne zniszczenie funkcji zabytkowego budynku Palace powinny być natychmiast wstrzymane. Budynek Palace „Katownia Podhala” powinien jednoznacznie kojarzyć się tylko z miejscem kaźni i upamiętnienia ofiar.

Komitet Obrońców Palace

Komitet Obrońców Palace zrzesza rodziny ofiar niemieckich zbrodni 2 wś, stowarzyszenia i setki popierających go osób, w tym przedstawiciele Polonii Amerykańskiej. Wszyscy jesteśmy społecznikami i nasze działania podejmujemy nie dla promowania się i osiągnięcia jakichkolwiek korzyści ani zdyskredytowania kogokolwiek.
       My, potomkowie rodzin więźniów Palace, którzy oddawali swe życie za wolną i niepodległą Polskę, stowarzyszenia, oddolne ruchy społeczne dążące do zachowania miejsc pamięci narodowej, miejsc pamięci terroru niemieckiego w Polsce, obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – Polacy, dla których pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach i ich dziedzictwie jest obowiązkiem i testamentem zapisanym krwią naszych bliskich – jednogłośnie sprzeciwiamy się powstałej koncepcji funkcjonalno-użytkowej, która według nas bezcześci pamięć bestialsko torturowanych i mordowanych Polaków w Palace.

Rodziny więźniów Palace i ludzi, dla których pamięć o ofiarach nie jest obojętna zapraszamy do kontaktu: komitetobroncowpalace@onet.pl

Komitet Obrońców Palace

Do wiadomości:

Prezydent RP, Premier RP, Parlamentarzyści, władze Samorządowe Podhala i województwa małopolskiego


[i]          TP https://24tp.pl/n/91910

No Comment.

Reklama

Partnerzy