Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Plan ogólny Miasta Nowy Targ – rozpoczęcie prac

Dnia: poniedziałek 12 lutego 2024, Autor: Redaktor

Na sesji w dniu 22 grudnia 2023 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Nowy Targ. Plan ogólny jest nowym instrumentem planistycznym wprowadzonym nowelizacją z lipca ubiegłego roku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który ma niejako zastąpić dotychczas obowiązujące w gminach, w tym również w Nowym Targu, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które będzie obowiązywać do końca 2025 r.

Od 1 stycznia 2026 r. sporządzenie planu miejscowego bądź jego zmiany lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu bez planu miejscowego, będzie możliwe jedynie wówczas, gdy gmina będzie posiadała plan ogólny. W planie ogólnym określa się strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne a ustalenia planu ogólnego uwzględnia się przy sporządzaniu planów miejscowych. W planie ogólnym można również określić obszary uzupełnienia zabudowy czyli te obszary gdzie będzie można wydawać decyzje o warunkach zabudowy oraz obszary zabudowy śródmiejskiej. Dotychczasowe, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowują moc.

Procedura sporządzania planu ogólnego jest analogiczna jak przy planie miejscowym. Zgodnie z nowymi zasadami konsultacje społeczne będą musiały być organizowane w bardziej zróżnicowanych formach a wszelkie spotkania organizowane w ramach tych konsultacji będą się odbywały po godzinach pracy Urzędu Miasta. Pierwszym etapem tych konsultacji jest składanie wniosków do projektu planu ogólnego. Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem Burmistrza Miasta termin składania wniosków do planu ogólnego mija 29 lutego 2024 r. (i znacznie przekracza minimalne 21 dni wskazane w ustawie). Tak długi termin na składanie wniosków został wyznaczony po to aby jak największa część zainteresowanych mieszkańców Nowego Targu miała możliwość brania udziału w pracach nad planem ogólnym już na początkowym etapie jego sporządzania.

O kolejnych etapach sporządzania projektu planu ogólnego będziemy informować mieszkańców miasta na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz w sposób przewidziany przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Formularz wniosku do pobrania z pliku.

nowytarg.pl

No Comment.

Reklama

Partnerzy