Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Podpisanie umowy na rządowe dofinansowanie budowy mostu na rzece Białce w Trybszu

Dnia: środa 30 marca 2022, Autor: Maciej Zubek

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km od 1+840,00 do km 2+305,00 (obiekt mostowy w km 2+131,50) w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski/ Gmina Łapsze Niżne.

Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do którego wnioski składane były w sierpniu ubiegłego roku. Umowę podpisał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, z kolei z ramienia Powiatu Nowotarskiego Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Wicestarosta Bogusław Waksmundzki, Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska.

Powiat Nowotarski szczególnie zabiegał o uzyskanie refundacji na zlecone już wtedy roboty polegające na budowie mostu na rzece Białce w Trybszu i przebudowie półkilometrowego odcinka drogi stanowiącego najazdy na obiekt.

W ramach realizacji w/w zadania wykonane zostanie m. in. wycinka drzew kolidujących z inwestycją, rozbiórka istniejącego mostu w km 2+131,50, budowa nowego mostu, rozbudowa drogi powiatowej wraz z przebudową zjazdów, budowa odwodnienia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Stanisław Chryczyk.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 2023 rok.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 13 437 433,85 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 6 663 087,00 zł

mat. prasowy

No Comment.

Reklama

Partnerzy