Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Ponad 2,5 mln zł na ochronę środowiska dla Nowego Targu

Dnia: sobota 20 kwietnia 2024, Autor: Maciej Zubek

Nowa perspektywa finansowa daje samorządom gminnym możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na różne działania, w tym z zakresu ochrony środowiska.

Mając to na względzie Gmina Miasto Nowy Targ na bieżąco aplikuje o środki w ramach ogłaszanych naborów. Złożone w ostatnim czasie wnioski o pozyskanie dofinansowania obejmują głównie działania z zakresu: ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, adaptacji do zmian klimatu, poprawy efektywności energetycznej budynków, ochrony bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej.

W zaledwie cztery pierwsze miesiące bieżącego roku nasz samorząd otrzymał dotacje na ww. zadania w łącznej kwocie ponad 2,5 mln zł.

Pozytywnie rozpatrzone wnioski przez instytucje finansujące:

 1. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027:
 • Projekt pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ”
 • całkowita wartość: 588 220,94 zł w tym:
 • dotacja: 499 987,80 zł = 85%
 • wkład własny: 88 233,14 zł = 15%
 1. Program LIFE (z Unii Europejskiej):
 • Projekt LIFE DREAM CITIES
 • całkowita wartość: 1 284 000,00 zł w tym:
 • dotacja: 1 219 800,00 zł = 95%
 • wkład własny: 64 200,00 zł = 5%
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:
 • Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
 • całkowita wartość: 837 000,00 zł w tym:
 • dotacja: 837 000,00 zł = 100%
 • wkład własny: 0,00 zł = 0%
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:
 • Program Priorytetowy „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”
 • całkowita wartość: 37 216,30 zł w tym:
 • dotacja: 26 050,00 zł = 70%
 • wkład własny: 11 166,30 zł = 30%

Łączna wartość przyznanych dotacji: 2 582 837,80 zł

Złożone wnioski będące na etapie rozpatrywania przez instytucje finansujące:

 1. Krajowy Plan Odbudowy:
 • projekt polegający na montażu Odnawialnych Źródeł Energii
 • całkowita wartość: 13 756 450,00 zł w tym:
 • dotacja: 11 427 325,00 zł
 • wkład własny: 2 329 125,00 zł
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:
 • Program Priorytetowy „Edukacja Ekologiczna”
 • całkowita wartość: 54 820,00 zł w tym:
 • dotacja: 49 338,00 zł = 90%
 • wkład własny: 5 482,00 zł = 10%

       Zachęcamy mieszkańców do śledzenia oficjalnej strony internetowej Miasta www.nowytarg.pl, gdzie publikowane są na bieżąco informacje w zakresie dostępnych programów dotacyjnych oraz do korzystania z szerokiej gamy form wsparcia finansowego na zadania z zakresu ochrony środowiska.

No Comment.

Reklama

Partnerzy