Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistyczny Rabki-Zdroju zakończone!

Dnia: sobota 4 listopada 2023, Autor: Redaktor

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zawiadamia o zakończeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdrój.

Na podstawie art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r poz. 775) oraz art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (tekst  jednolity  z  Dz.  U.  z  2022r  poz.  840) w związku z art. 6 ust 1 pkt 1 lit „b” w/w ustawy.

Tutejszy urząd informuje, iż zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić uwagi, wnioski i dowody, których ujawnienie może mieć wpływ na prowadzone postępowanie.

Pisma w tej sprawie należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Targu (adres:  ul. Ludźmierska 34a, 34-400 Nowy Targ). W siedzibie urzędu dostępna jest również dokumentacja postępowania administracyjnego prowadzonego w tej sprawie. Chęć zapoznania się z aktami należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 18 44 888 54.

gmina.rabka.pl

No Comment.

Reklama

Partnerzy