Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Rabka. Ostatnia sesja Młodzieżowej Rada Miasta

Dnia: sobota 18 marca 2023, Autor: Maciej Zubek

W piątek 17 stycznia o godzinie 12:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju odbyła się ostatnia sesja VI kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z udziałem Burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra, Zastępcy Burmistrza Rabki-Zdroju Małgorzaty Gromali oraz zaproszonych gości.

Podjęto na niej szereg uchwał m. in. w sprawie:
– przyjęcia sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w roku 2022
– wydania opinii do projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju wypracowanego przez Doraźną Komisję Statutową Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
– uchylenia Uchwały Nr VII/45/22 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Członek Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju”
– zmian w Planie Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na rok 2023
– objęcia honorowym patronatem wydarzenia pn. „Targi Inicjatyw Młodzieżowych”.

W punkcie szóstym porządku obrad Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Norbert Sienkowiec wręczył podziękowania za dobrą i owocną współpracę w trakcie trwania VI kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, następującym osobom oraz instytucjom:
1) Leszkowi Świdrowi – Burmistrzowi Rabki-Zdroju
2) Małgorzacie Gromali – Zastępcy Burmistrza Rabki-Zdroju
3) Radzie Miejskiej w Rabce-Zdroju
4) Michałowi Skowronowi – Radnemu Rady Miejskiej
5) Katarzynie Derek – Opiekunowi Młodzieżowej Rady Miejskiej
6) Stanisławowi Kiersztynowi – Ekodoradcy Urzędu Miejskiego
7) Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8) Bolesławowi Barze – Dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Promocji
9) Barbarze Moś – Stowarzyszenie Europe4Youth
10)Maciejowi Kopytkowi – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
11)Andrzejowi Dubielowi – Dubiel Vitrum
12)Markowi Worwie – Max Słodycze
13)Środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym
Targu
14)Monice Zagacie – Głównemu Księgowemu Centrum Kultury, Sportu i
Promocji
15)Agacie Nowak – Specjaliście ds. obsługi działalności kulturalnej
Centrum Kultury, Sportu i Promocji.

FOT. JAN CIEPLIŃSKI. POZDRAWIAM.

No Comment.

Reklama

Partnerzy