Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Rektor PPUZ współautorem monografii pt. Kardynał Franciszek Macharski. Kultura, Media

Dnia: środa 1 grudnia 2021, Autor: Maciej Zubek

W 5. rocznicę śmierci Kardynała Franciszka Macharskiego ukazała się wyjątkowa monografia pod redakcją ks. prof. ucz. dra hab. Roberta Nęcka, Kierownika Katedry Edukacji Medialnej oraz mgr Joanny Sobczyk-Pająk, wykładowcy w Katedrze Edukacji Medialnej.

Współautorem książki pt. Kardynał Franciszek Macharski. Kultura, Media jest prof. uczelni, dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, który w swoim artykule przybliżył czytelnikom tę niezwykłą postać z perspektywy PPUZ.

– Zaproszenie, jakie otrzymałem od ks. prof. ucz. dra hab. Roberta Nęcka, do napisania rozdziału w tej jakże cennej monografii przyjąłem z wielkim zaszczytem. Powierzenie tego zadania było dla mnie ważne, gdyż znałem się z księdzem kardynałem Franciszkiem Macharskim z krakowskiego środowiska akademickiego – mówi dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni. Po przestudiowaniu licznych materiałów archiwalnych i przeprowadzeniu wielu rozmów mogę stwierdzić, że bez cienia wątpliwości Kardynał był ważną postacią dla Podhalańskiej Uczelni, dla mieszkańców Nowego Targu i Podhala. Z tego powodu podjąłem się w jednym z rozdziałów prezentowanej monografii próby syntezy Jego dokonań i wkładu w rozwój Podhalańskiej Uczelni oraz w kształtowanie i promowanie kultury góralskiej. Wydaje mi się, że spuścizna, jaką ksiądz Kardynał Franciszek Macharski pozostawił po sobie na Podhalu, dzisiaj przynosi liczne owoce, przede wszystkim w tym, że nasza Uczelnia obecnie prężnie rozwija się, a cała nowotarska wspólnota akademicka jest zaangażowana w wiele przedsięwzięć lokalnych, krajowych i międzynarodowych – podkreśla Rektor PPUZ.

W monografii znalazły się wspomnienia, archiwalne fotografie oraz refleksje, które budują w odbiorcy nowy, nieznany dotąd obraz kard. Franciszka Macharskiego.

– Gorąco zapraszam Państwa do zapoznania się z całą monografią, której egzemplarze znajdują się też w Bibliotece Akademickiej PPUZ – dodaje dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni.

„(…) Wielkim atutem publikacji są Autorzy, którzy z entuzjazmem przyjęli zaproszenie do jej współtworzenia swoimi tekstami – świadectwami i tekstami naukowymi. Niewątpliwie Autorzy są znakomici – kardynał, prezes gminy żydowskiej, prezydent miasta, profesorowie uczelni, duchowni, siostry zakonne, lekarze i dziennikarze” – napisali we wprowadzeniu redaktorzy monografii.

No Comment.

Reklama

Partnerzy