Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Rozbudowa „starej czwórki” w Olkuszu z nowym rozstrzygnięciem

Dnia: poniedziałek 12 lutego 2024, Autor: Redaktor

Oferta złożona przez konsorcjum firm: NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt i Drogomex została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. To drugie rozstrzygnięcie w tym postępowaniu. GDDKiA pierwszy wybór musiała unieważnić po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Odrzucenie, unieważnienie i wybór 

Po ogłoszeniu przetargu GDDKiA otrzymała osiem ofert. Najniższą cenę – 217,5 mln zł – zaoferowało konsorcjum firm z NDI na czele. Było to ponad 30 proc. mniej niż założony przez nas budżet (311,5 mln zł). W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, GDDKiA poprosiła wykonawcę o złożenie wyjaśnień, czy zaproponowana przez niego kwota nie jest rażąco niska. 

Po otrzymaniu wyjaśnień uznani je za niewystarczające i oferta konsorcjum nie została wzięta pod uwagę przy wyborze. Wybraliśmy firmę Strabag. Odrzucony wykonawca skorzystał jednak z prawa do złożenia odwołania do KIO i wygrał. Zgodnie z wyrokiem powtórzyliśmy ocenę i wybór, wskazując ofertę konsorcjum NDI jako najkorzystniejszą. Pozostali wykonawcy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. 

Zadania wykonawcy 

Najważniejsze zadanie, jakie GDDKiA stawia przed wykonawcą, to wzmocnienie nawierzchni drogi i podniesienie jej parametrów do nośności 11,5 tony na oś. Aby zapewnić większy komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników GDDKiA chce wybudować dwa przejścia podziemne dla pieszych, przebudować, a w razie konieczności dobudować nowe zatoki autobusowe, a także przebudować sześć skrzyżowań. Planowane jest wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników i ekranów akustycznych, które w znacznym stopniu zredukują hałas. Wszystkie te działania będą miały na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości drogi krajowej. 

Na przeprowadzenie prac wykonawca będzie miał 24 miesiące, nie licząc przerw zimowych trwających od połowy grudnia do połowy marca.  

Przejazd przez Olkusz 

Droga krajowa nr 94 biegnie równoleżnikowo przez całą Małopolskę, od granicy województwa śląskiego do granicy województwa podkarpackiego i stanowi alternatywę dla autostrady A4. Dla miasta Olkusz jest główną arterią komunikacyjną, którą przejeżdża średnio nawet ponad 30 tys. samochodów na dobę. Ze względu na miejski charakter tego odcinka konieczne jest przeprowadzenie takich prac, które usprawnią bezpieczne korzystanie z drogi wszystkim użytkownikom – kierowcom, pieszym i rowerzystom.

mat. nadesłane

No Comment.

Reklama

Partnerzy