Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: przebudowa ul. Nawodniej w Sromowcach Niżnych

Dnia: czwartek 26 października 2023, Autor: Redaktor

W październiku br. została podpisana umowa pomiędzy Łukaszem Kmitą, Wojewodą Małopolskim, a Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Tadeusza Wacha, Wójta Gminy na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 360559K ul. Nadwodnia w km od 00+ooo do km 00+399,5 w miejscowości Sromowce Niżne.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% kosztów. Gmina Czorsztyn przeznaczy na inwestycję zaledwie 20% własnych środków.

Natomiast 25 października br. w Urzędzie Gminy Czorsztyn została zawarta umowa z wykonawcą robót Firmą Usługowo-Handlową „Bukowski” – Janem Bukowskim. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej – ulicy Nadwodniej na ciąg pieszo-rowerowy i związaną z tym modyfikację istniejącego oznakowania drogi wewnętrznej oraz jej wlotu do drogi powiatowej nr 1638K.

Projektowana długość ciągu to 400 m. Istniejący stan zagospodarowania terenu zmieni się w zakresie poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej, zmiany jej przeznaczenia na ciąg pieszo-rowerowy, a także ustalenie jej parametrów geometrycznych oraz korektę położenia połączenia z drogą powiatową 1638K.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 951 383,51 zł brutto – jest to całkowita wartość inwestycji.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 761 106,00 zł, wkład własny Gminy Czorsztyn: 190 277,51 zł.

Całość inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, ma gotowa w połowie grudnia br.

czorsztyn.pl

No Comment.

Reklama

Partnerzy