Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Spotkanie z przedstawicielami szkół podstawowych na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Dnia: poniedziałek 25 marca 2024, Autor: Maciej Zubek

Powiat nowotarski już od kilku lat organizuje spotkania na temat rekrutacji dla dyrektorów, doradców zawodowych i wychowawców klas VIII szkół podstawowych.

W latach wcześniejszych miały one wypracowaną w czasach pandemii formułę on-line. W tym roku zorganizowano spotkanie w formie tradycyjnej uznając, że taka forma pozwoli na nawiązanie bliższych relacji interpersonalnych pomiędzy wszystkimi uczestnikami wydarzenia. W czasie spotkania, które odbyło się 22 marca 2024 r.  wielokrotnie podkreślano konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami podstawowymi i średnimi zwracając uwagę, że kolejne szkoły są tylko przystankami na drodze uczniów ku samodzielności i dorosłości. Szkoły podstawowe a przed nimi wcześniej przedszkola nadają bowiem pierwsze i bardzo ważne szlify na szczególnie delikatnym i cennym „materiale” uczniowskim, a dalszą „obróbkę” realizują później szkoły ponadpodstawowe.

Spotkanie odbyło się w budynku nowej szkoły powiatowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, której dyrektor Grzegorz Józefczyk wraz z zastępcami, nauczycielami, pracownikami i uczniami zapewnił uczestnikom spotkania bardzo gościnne warunki pracy.

Dodać należy, że uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczym pod okiem nauczycieli przygotowali bardzo smaczny i pięknie podany poczęstunek na przerwę kawową dla uczestników spotkania.

W imieniu Zarządu Powiatu gości przywitał Wicestarosta Nowotarski Bogusław Waksmundzki, który zwrócił uwagę uczestników na wagę dobrego wyboru szkoły ponadpodstawowej przez uczniów klas VIII, który w ogromnym stopniu determinuje późniejsze życie zawodowe młodych ludzi.

Wicestarosta zwrócił uwagę  na pracę wychowawczą szkół, której bardzo ważnym elementem jest praca szkolnych kół wolontariatu. Decyzją Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera zdecydowano, aby uhonorować w tę działalność. Na dzień wręczenia nagród wybrany został dzień spotkania z dyrektorami, wychowawcami szkół podstawowych ponieważ bardzo często praca wychowawcza szkół podstawowych położyła pierwsze podwaliny pod budowanie wrażliwości uczniów na innych ludzi. Statuetki i nagrody odebrali przedstawiciele Szkolnych Kół Wolontariatu ze wszystkich szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat nowotarski.

Najważniejszym punktem spotkania było zapoznanie uczestników ze specyfiką kształcenia w różnych typach szkół. Pani Renata Mac wicedyrektor Zespołu Szkół w Rabce-Zdrój przedstawiła informacje na temat zasad budowania planów nauczania z uwzględnieniem nauczania różnych przedmiotów w wymiarze rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu Ryszard Gruszka przedstawił informacje na temat specyfiki kształcenia zawodowego w szkołach typu technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia. Pani Ewa Barczak dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przedstawiła ofertę kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz poinformowała o możliwości zapewnienia opieki i wychowania w Młodzieżowej Bursie Szkolnej.

Następnie przedstawiciele szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat nowotarski przedstawili informację na temat oferty rekrutacyjnej w roku szkolnym 2024/2025.

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu Marta Skawska przedstawiła informacje na temat najważniejszych terminów w tegorocznej rekrutacji oraz podstawowych zasad optymalnego budowania listy preferencji wyboru szkoły.

Spotkanie zakończyło się złożeniem podziękowań dla uczestników i osób zaangażowanych w przygotowania oraz złożeniem życzeń świątecznych i życzeń dla wszystkich uczniów klas VIII, aby dostali się do wymarzonych szkół, osiągali w nich wyłącznie sukcesy.

  mat. prasowy: Marta Skawska/Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu

No Comment.

Reklama

Partnerzy