Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Srebrny jubileusz Almanachu Nowotarskiego – z Chórem „Gorce”

Dnia: czwartek 30 grudnia 2021, Autor: Anna Szopińska

NOWY TARG. Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Komitet Redakcyjny serdecznie zapraszają na promocję „Almanachu Nowotarskiego”, która odbędzie się dzisiaj, 30. grudnia, w sali obrad Urzędu Miasta (ul. Krzywa 1) o godz. 17.00. Ubarwi ją śpiewająca obecność Chóru „Gorce”.

Z okazji 650. rocznicy nadania praw miejskich Nowemu Targowi, w roku 1996, wydany został pierwszy tom „Almanachu Nowotarskiego”. Tegoroczny numer wyznacza zatem ćwierć wieku życia periodyku, który chyba już na stałe wpisał się w intelektualny i kulturowy pejzaż naszego Królewskiego Grodu i Podhala. Nawiązując do tamtego czasu, z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że w pełni aktualne pozostaje przesłanie wyrażone przez inicjatorów powstania rocznika, w którym  znajdujemy między innymi następujące stwierdzenia:

Podhale zawsze żywo kultywowało swoje tradycje i posiadało świadomość własnej kulturowej odrębności, a Nowy Targ od początku swojego istnienia patronował regionowi (…). Historyczna stolica Podhala zasługuje w pełni na własny pamiętnik (…).

Stwierdzenia te nie tylko nie straciły nic na swojej aktualności, lecz są jeszcze bardziej żywe i wręcz potrzebne wobec ogromu zmian, które w tym czasie nastąpiły na Skalnej Ziemi i w jej Stolicy. Przecież o ileż mocniej lśni Nowotarskiej Kotliny Opona nowymi przymiotami Królewskiego Grodu i Podhala zdobiona. Co więcej, lśni wszechstronnie: duchem żywym, dobrami materialnymi, wiedzą, akademickością, kulturą oraz renesansem nawiązywania do tradycji i wartości korzeni. W tym kontekście z dumą wypada przypomnieć fragmenty tekstu pieśni ustanowionej przed 25 laty hymnem Nowego Targu:

Nowy Targ

Patrzy orzeł w dolinę z Gorczańskiego gniazda,

A z Giewontu krzyż patrzy – od Orawy po Spisz,

W sercu cudnej krainy – jest pradawne Miasto,

Miasto mężne jak orzeł i tak wierne jak krzyż.

Bo w stolicy Podhala ludzie żyją godni,

Co i śpiewać umieją, i pracować, i bić.

Paśli w halach owieczki, pasterze łagodni,

A gdy wzywał krzyż z orłem – nie skąpili swej krwi.

Póki na Gorcach bór,

Póki Dunajec płynie,

Nowy Targ pośród gór

Gazduje dziedzinie.

Świadomość palety myśli zawartych w tych przytoczonych słowach obligowała, by podobnie jak w tomach poprzednich, również w obecnym numerze „Almanachu” zawrzeć szerokie spektrum zagadnień. Zostały one ujęte w czterech zasadniczych działach noszących tytuły: Z przeszłości miasta i regionu, Prace i materiały etnograficzne, Miscellanea oraz Pamiętniki, wspomnienia, portrety. Działy te zdobi Skrzynia z poezją zawierająca wiersze rodzimych poetów: Romana Dziobonia, Wandy Szado-Kudasikowej, Krzysztofa Kokota, Wandy Czubernatowej, Jerzego Kiersztyna, Renaty Lipkowskiej i Joanny Słodyczki. Są także recenzje nowych istotnych opracowań oraz nieodzowna Kronika Nowotarska. Można mieć nadzieję, że lektura niniejszego rocznika da Wam, Drodzy Czytelnicy, możliwość wzbogacenia wiedzy o podhalańskim regionie, jego stolicy, ludziach tu żyjących i sprawach się toczących. Nade wszystko jednak, że będzie w Was wyzwalać chwile budującej kontemplacji pogłębiającej świadomość szlachectwa naszej przeszłości, piękna Miasta i Skalnicy oraz ponadczasowych wartości ludzkich dokonań.

W imieniu całej Redakcji i swoi, z pozdrowieniami oraz wyrazami szacunku!

Stanisław A. Hodorowicz

No Comment.

Reklama

Partnerzy