Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

„Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” – Ministerstwo Sprawiedliwości i UNICEF razem przeciwko przemocy wobec dzieci

Dnia: wtorek 11 lipca 2023, Autor: Maciej Zubek

Ministerstwo Sprawiedliwości i biuro UNICEF wspólnie realizują kampanię społeczną, której głównym celem jest zwalczanie wszelkich form przemocy wobec najmłodszych.

Ministerstwo Sprawiedliwości i biuro UNICEF w Polsce łączą siły, tworząc kampanię społeczną, która ma na celu zwalczanie przemocy wobec najmłodszych. Fundusz Sprawiedliwości jako instytucja, której zadaniem jest bezpłatne wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym dzieci i młodzieży, istotnie zaangażował się w projekt, wspierając go m.in. finansowo.

Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo, pełne miłości, szacunku i wsparcia. Przemoc fizyczna, werbalna i jakakolwiek forma przemocy nie powinny być częścią rzeczywistości dziecka mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.Przemoc wobec dzieci to nie tylko problem indywidualny, ale przede wszystkim społeczny. Odpowiedzialność za jego zwalczanie spoczywa na nas wszystkich: społeczeństwie, instytucjach państwowych i organizacjach międzynarodowych.

Różne oblicza przemocy

Kampania, której główne hasło to „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” ma na celu nie tylko uświadomienie społeczeństwa na temat problemu przemocy, ale także pomaga zidentyfikować jej różne formy, w tym przemoc fizyczną, emocjonalną, seksualną, cyberprzemoc i bullying.

Głównym celem jest zachęcenie osób doświadczających przemoc domową oraz świadków takich zdarzeń do ich zgłaszania i poszukiwania pomocy oraz ułatwienie dostępu do różnych form wsparcia. Kampania jest kierowana do dzieci, które doświadczają przemocy, ale również do świadków przemocy, rodziców i nauczycieli.

Kreatywna koncepcja kampanii obrazuje przemoc jako monstrum, które tłamsi dzieci, a ich głos jest przedstawiany jako klucz, który może to monstrum pokonać. Podkreślono też znaczenie aktywności świadków przemocy, dodając drugie hasło, skierowane bezpośrednio do nich: „Jesteś kluczową osobą w walce z przemocą”.

W ramach kampanii planowane są rozmaite działania. Oprócz materiałów informacyjnych i ulotki, przewidziane są również spoty, debaty eksperckie oraz konferencja. Kampania jest realizowana w przestrzeni publicznej oraz online, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Wiele form wsparcia

Jednym z istotnych celów kampanii jest uświadomienie możliwości znalezienia pomocy i wskazanie różnych form wsparcia dla jej ofiar, w szczególności dzieci. Jak podkreśla wiceminister Marcin Romanowski, w Polsce od kilku lat aktywnie budowana jest sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w ramach której działa ponad 300 ośrodków w całej Polsce, gdzie wsparcie – psychologiczne, prawne i materialne – otrzymują również dzieci, jako że wiele ze zgłaszanych przestępstw to przemoc domowa, gdzie zazwyczaj cierpią najmłodsi.

Inna forma walki z przemocą wobec dzieci to ustawa antyprzemocowa, której znowelizowana wersja właśnie weszła w życie.

Już ustawa antyprzemocowa z 2020 roku stała się punktem zwrotnym. Dzięki niej Polska dołączyła do grona państw o najwyższych standardach ochrony ofiar przemocy domowej, w tym dzieci. Dzięki przepisom, które m.in. wprowadziły nakaz sprawcy przemocy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania, ocalono przed przemocą ponad 10 tysięcy rodzin. W każdej z nich świadkami lub ofiarami przemocy byli najmłodsi – wyjaśnia wiceminister. – Tzw. ustawa antyprzemocowa 2.0 istotnie rozszerza zakres ochrony ofiar przemocy, w tym właśnie dzieci. Sprawcy tej przemocy nie będą mieli wstępu do szkół, ośrodków sportowych czy rekreacyjnych, nie będą mogli nękać dzieci przez telefon czy internet – dodaje Marcin Romanowski.

UNICEF od lat prowadzi wiele działań w celu ochrony praw dzieci na całym świecie. Dzięki wsparciu darczyńców (organizacja nie jest finansowana przez ONZ) realizowane są najróżniejsze akcje pomocowe, w tym dostarczanie żywności i wsparcia medycznego dla dzieci cierpiących na niedożywienie. UNICEF jest zazwyczaj pierwszą organizacją, która w przypadku klęski humanitarnej niesie pomoc na miejscu tragedii.

No Comment.

Reklama

Partnerzy