Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Umieszczanie reklam wyborczych na terenie Nowego Targu. Te zasady trzeba znać!

Dnia: piątek 8 września 2023, Autor: Redaktor

Na terenie Miasta Nowy Targ zasady sytuowania reklam wyborczych reguluje uchwała Nr XVI/166/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ (uchwała reklamowa).

Zgodnie z ustaleniami tej uchwały:

  • na terenie miasta dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wyborczych, o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, zawierających treści promujące kandydatów w wyborach powszechnych wyłącznie na czas trwania kampanii wyborczej, wyborów i do 30 dni po ich zakończeniu.
  • wyborcze tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, nie mogą być lokalizowane m.in.:
  • nad drogami publicznymi i placami,
  • na mostach, wiaduktach, przepustach i kładkach,
  • na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej, w szczególności takich jak: latarnie, słupy linii sieci uzbrojenia terenu, stacje transformatorowe, itp.
  • na dachach budynków,
  • w sposób przesłaniający widoczność oznakowania drogowego
  • w pasie dzielącym jezdnie,
  • na barierkach oddzielających jezdnie lub przystanki,
  • na drzewach i w szpalerach drzew,

Tablice, banery, plakaty i inne urządzenia reklamowe wyborcze mogą być sytuowane z uwzględnieniem ww. zakazów m. innymi na ścianach budynków, w witrynach okiennych, w formie wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych, na istniejących tablicach i urządzeniach reklamowych jak i na ogrodzeniach czy balustradach.

Treść uchwały reklamowej dostępna jest na stronie internetowej www.nowytarg.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu nr 18 26 11 269, mail:

reklamy@um.nowytarg.pl, Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta, pok. 231.

nowytarg.pl

No Comment.

Reklama

Partnerzy