Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

„W Rodzinie siła!” – kolejny otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia dla rodzin

Dnia: czwartek 31 marca 2022, Autor: Maciej Zubek

Wsparcie małopolskich rodzin poprzez zapewnienie im większego dostępu do usług opiekuńczych, specjalistycznego poradnictwa oraz terapii, a także zajęć i warsztatów rozwijających kompetencje komunikacyjne oraz wychowawcze – to najważniejsze cele otwartego konkursu ofert pn. „W Rodzinie siła!”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Na realizację zadań wybranych do dofinansowania przeznaczono łącznie 300 tys. zł.

– Małopolska to region przyjazny rodzinie – dlatego działania podejmowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego z myślą o rodzinach obejmują wiele aspektów, m.in. społeczny, gospodarczy czy środowiskowy. Środki uruchamiane w każdym roku w ramach różnorodnych projektów na rzecz rodziny obejmują m.in. wsparcie w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, korzystanie z różnorodnych form poradnictwa, edukację oraz umacnianie więzi rodzinnych – podkreśla wicemarszałek województwa Łukasz Smółka.

We wtorek 29 marca Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „W Rodzinie siła!”. Jego celem jest w szczególności podniesienie dostępu do kompleksowych usług wsparcia małopolskich rodzin, w zakresie specjalistycznego poradnictwa, realizacji funkcji wychowawczych, opiekuńczych, socjalizacyjnych i emocjonalnych.

– Rodzina ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju zarówno społeczeństwa, jak i jednostek. Dlatego tak istotne jest zapewnienie wsparcia rodzinom doświadczającym kryzysów, borykającym się z konfliktami czy trudnościami komunikacyjnymi. Działania Samorządu Województwa Małopolskiego koncentrują się na stworzeniu w regionie odpowiednich warunków dla funkcjonowania i rozwoju małopolskich rodzin, czego wyrazem jest m.in. niniejszy konkurs – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Alokacja konkursu wynosi 300 tys. zł. Zadania objęte konkursem będą realizowane od 1 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszeń zwykłych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu. Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotację w ramach ww. konkursu do 20 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

No Comment.

Reklama

Partnerzy