Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Wybrano inspektora nadzoru inwestycyjnego w Czorsztynie

Dnia: wtorek 14 maja 2024, Autor: Redaktor

13 maja br., w Urzędzie Gminy Czorsztyn, podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 360567K w km od 0+000,00 do km 0+365,00 (sięgacz w km 0+104,20 do 0+227,31), w miejscowości Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn”.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Czorsztyn, którą reprezentuje Wójt Gminy – Aneta Markus a Grzegorzem Gurgulem, który prowadzi działalność gospodarczą pn. Pracownia Inżynierska Grzegorz Gurgul ze Stronia.

Obowiązkiem wykonawcy będzie sprawowanie kontroli nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji w Sromowcach Wyżnych na ul. Wojska Polskiego, a także nadzór i bieżąca kontrola postępu i jakości prac pod względem technicznym, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami i zasadami sztuki oraz wiedzą techniczną.

Umowa obowiązywać będzie od momentu rozpoczęcia prac przez wykonawcę robót budowlanych do ich zakończenia, tj. do końca listopada br. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 9 500,00 zł brutto.

Czorsztyn.pl

No Comment.

Reklama

Partnerzy