Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Wyprzedaż węgla dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Nowy Targ w 2023 roku

Dnia: niedziela 3 grudnia 2023, Autor: Redaktor

Gmina Miasto Nowy Targ wznawia sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta. Zakupu dokonuje się na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Miasta Nowy Targ.

Podstawowe informacje:

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla (wniosek o zakup węgla powinien być złożony na adres gospodarstwa, które zgodnie z Centralną Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) posiada źródło ciepła na węgiel),
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Miasta Nowy Targ,
 • ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu wynosi maksymalnie 25 ton,
 • sprzedaż prowadzona będzie do dnia 15 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3, w związku z art. 43 i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami).

Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku?

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • obowiązkowo nr telefonu w celu kontaktu co do dalszego postepowania zakupowego,
 • rodzaj kupowanego węgla tj.: ekogroszek (o sortymencie 5-25 mm) lub groszek (o sortymencie 8-31,5 mm) a także ilość kupowanego węgla (łącznie nie więcej niż 25 ton na gospodarstwo domowe),
 • wniosek musi zostać podpisany.

Jeśli składając wniosek wnioskodawca nie poda wymaganych informacji lub go nie podpisze zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży lub uniemożliwi procedurę zakupu węgla.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Wniosek można:

 • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywa 1,

Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ.

UWAGA!
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest nieprawidłowe.

Do pobrania:

Co nastąpi po złożeniu wniosku?

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. W przypadku błędnie uzupełnionego wniosku zainteresowany zostanie wezwany do jego poprawienia.

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację, to wnioskodawca zostanie poinformowany. Zostaną podane również dalsze szczegóły dotyczące płatności. Dane wnioskodawcy zostaną przekazane do Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, którego pracownicy skontaktują się z wnioskodawcą telefonicznie celem dalszej realizacji i finalizacji zamówienia (w tym zapłaty za węgiel i umówienia terminu odbioru przygotowanego węgla).

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu węgla, poinformujemy o tym.

Opłaty:

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne,
 • koszt węgla o sortymencie ekogroszek to 1 350 zł brutto za tonę,
 • koszt węgla o sortymencie groszek to 1 188 zł brutto za tonę,
 • cena nie obejmuje kosztów transportu do mieszkańca,
 • opłatę za transport ustala się indywidualnie na składzie z przewoźnikiem.

Dane kontaktowe:

 • telefon: 18 26-11-229,
 • e-mail: wegiel@um.nowytarg.pl
 • Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pokój 211, II piętro.

Informacje dodatkowe:

Sprzedaż następuje wg kolejności składania wniosków, aż do wyczerpania zapasów.

nowytarg.pl

No Comment.

Reklama

Partnerzy