Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

XLIV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Dnia: piątek 29 lipca 2022, Autor: Maciej Zubek

28 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Po sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym Grażyna Filas Adwokat w Starostwie Powiatowym przedstawiła wyjaśnienia prawne dotyczące przeprowadzonego konkursu na dyrektora Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju. Kolejno dr Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego zaprezentowała propozycje zmian w uchwale budżetowej oraz uchwale o wieloletniej prognozie finansowej powiatu, które zostały następnie przyjęte przez radę.

Następnie procedowano uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku bilansowego oraz w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Dyrektor szpitala Marek Wierzba przedstawił również bardzo szczegółowe sprawozdanie finansowe szpitala za 2021 rok oraz raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej nowotarskiej lecznicy.

Po wystąpieniu Dyrektora Marka Wierzby, podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Domów Pomocy Społecznej. Z dniem 1 września 2022 roku zostanie utworzony Powiatowy Zespół Domów Pomocy Społecznej przez połączenie domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Nowotarski, działających w formach jednostek budżetowych: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdrój przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, w jedną jednostkę budżetową.

W końcowej części posiedzenia Radni Powiatu Nowotarskiego przyjęli Rezolucję w sprawie wydłużenia terminów na dostosowania instalacji cieplnych, określonych w uchwale nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r.w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw o następującej treści:

W trosce o ochronę środowiska, ale także o bezpieczeństwo finansowe rodzin oraz ich świadomość przestrzegania obowiązujących norm prawnych, zwracamy się z apelem o wydłużenie o okres 3 lat terminów określonych w §9 ust.2 pkt.1 „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Zdecydowana większość jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Nowotarskiego podjęła szereg działań mających na celu wdrażanie programu ochrony powietrza i uchwał antysmogowych. Efektem tego jest wydatkowanie sporych środków publicznych na działania w zakresie kampanii społecznych jak i przede wszystkim realizacja rozmaitych projektów w zakresie wymian źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Podhala. Niestety, osiągnięcie założonych wskaźników i celów zostało zagrożone obecną sytuacją społeczno-ekonomiczną ,czego nie dało się przewidzieć przy podejmowaniu uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskie z dnia 23 stycznia 2017r. Oczywistym jest stwierdzenie, że w bieżącym roku wystąpiły ogromne utrudnienia w zaopatrzeniu na rynku energii w tym paliw stałych wynikające z agresji Rosji na Ukrainę oraz występujące już wcześniej przerwania łańcuchów dostaw wielu komponentów potrzebnych do produkcji różnych urządzeń, co bardzo niekorzystnie wpłynęło na poziom cen urządzeń grzewczych każdego rodzaju i ich dostępność. Urząd Marszałkowski dysponuje szczegółowymi danymi z ewidencji źródeł ciepła w poszczególnych gminach. Na podstawie tych danych należy przeanalizować, czy istnieje realna szansa na spełnienie wymogu wymiany określonych źródeł grzewczych do końca 2022r. Naszym zdaniem istnieje duży procent gospodarstw domowych ,dla których spełnienie wymogu wymiany pieca do końca bieżącego roku jest całkowicie niemożliwe. W okresie dynamicznego wzrostu inflacji spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, należy pochylić się też nad priorytetami jakimi przeciętne gospodarstwo domowe na terenie Podhala będzie się kierować w nadchodzącym sezonie grzewczym. W pierwszej kolejności rodzina musi zapewnić opał dla ogrzania domu, a w dalszej wymianę pieca na kocioł nowej generacji. Jako społeczność powiatu nowotarskiego widzimy potrzebę realizacji cytowanej „uchwały antysmogowej” ,lecz w innym, to znaczy w wydłużonym o 3 lata przedziale czasowym.
Rada Powiatu Nowotarskiego przekonana o ważności unormowań zawartych w „uchwale antysmogowej” ale znająca możliwości finansowe wielu rodzin a także rynek usług formułuje tę rezolucję”.

No Comment.

Reklama

Partnerzy