Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

XLIX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

Dnia: piątek 25 listopada 2022, Autor: Maciej Zubek

24 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Po przedstawieniu przez Starostę Nowotarskiego Krzysztofa Fabera sprawozdania z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym, dr Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego zaprezentowała propozycje zmian w uchwale budżetowej oraz uchwale o wieloletniej prognozie finansowej powiatu, które zostały następnie przyjęte przez radę.

Następnie  procedowano uchwały w sprawie wysokości opłat w 2023 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, jak również w sprawie wysokości opłat w 2023 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego. Przyjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (linia komunikacyjna Chochołów- Nowy Targ).

Radni Powiatu Nowotarskiego podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego w z zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Nowotarskim na lata 2022-2026” oraz sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2019-2022”, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022r.

No Comment.

Reklama

Partnerzy