Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Zawirowania w „Podhalance” – nowa odsłona. Kto ma pełnić obowiązki rektora? Telefony w MEiN milczą…

Dnia: czwartek 13 stycznia 2022, Autor: Anna Szopińska

NOWY TARG. Sytuacja w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej zmienia się jak w kalejdoskopie i wciąż jest daleka od uspokojenia. Najnowsza jej odsłona to stanowisko wiceministra edukacji i nauki, Wojciecha Murdzka.

Elektroniczne konto dr hab. Marii Zięby, wskazanej wcześniej jako osoba pełniąca obowiązki do czasu wyboru nowego rektora, na kadencję uzupełniającą, dziś rano znów było zablokowane.

Wczoraj, 12. stycznia, miał zostać upubliczniony kalendarz wyborczy. Przygotowany przed dr Marię Ziębę dokument uwzględniał zarówno terminarz wyborów nowego rektora (po dokonanym 21. grudnia ubr., przez Kolegium Elektorów, odwołaniu dotychczasowego rektora, dr hab. Roberta Włodarczyka) na kadencję uzupełniającą, jak i dopełnienie składu Kolegium Elektorów oraz Senatu Uczelni. Na konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających wskazywały bowiem opinie prawne posiadane przez inicjatorów odwołania rektora Włodarczyka.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu, przy obecnych 18 członkach tego gremium, 16 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się”, została przyjęta tzw. uchwała deklaratoryjna, sankcjonująca poprzednie czynności. 

Wszystkie te działania miały na celu dopełnienie obowiązków proceduralnych i zlikwidowanie zaniedbań z poprzednich rektorskich kadencji, by nowo wybranemu w najbliższym czasie rektorowi umożliwić objęcie stanowiska bez wątpliwości natury prawnej.

Po czasie zablokowania kont i paraliżu działu finansowego, udało się pracownikom wypłacić pensje.

Teraz jednak pojawiły się nowe okoliczności „personalno-organizacyjnego konfliktu”, który od miesiąca targa „Podhalanką”.

O ile bowiem 29. grudnia w doniesieniu Polskiej Agencji Prasowej mogliśmy przeczytać:  

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że odwołanie rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu dr. hab. Roberta Włodarczyka jest prawomocne, a władze nad uczelnią powinna przejęć tymczasowo dr Maria Zięba – prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Stwierdzono, że odwołanie rektora przez organ, który dokonał jego wyboru, tj. kolegium elektorów, jest dopuszczalne w zastosowanym trybie i jest decyzją wewnętrzną uczelni pozostającą w zakresie jej autonomii i odpowiedzialności.

Rzecznik ministerstwa Irmina Chrząstek wyjaśniła, że nie jest wymagane złożenie przez kolegium elektorów wniosku do ministra o odwołanie rektora.

…tak oficjalny komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki, z 30. grudnia, nie zawiera już wskazania personalnego, kto ma pełnić obowiązki rektora do czasu nowych wyborów:

(…) W ocenie MEiN jedynym trybem wzruszenia uchwały Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu  w sprawie odwołania Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu dr. hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka jest wystąpienie odwołanego Rektora na drogę sądową.

Zgodnie z § 63 ust. 5 Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu lub odwołania Rektora do dnia wyboru lub powołania Rektora obowiązki Rektora pełni prorektor, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie. W przypadku nieobjęcia obowiązków Rektora przez prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, obowiązki Rektora pełni najstarszy spośród prorektorów i dyrektorów instytutów.
 

Spór, który znów zaognił się w murach PPUZ, dotyczy właśnie tego, kto jest tym umocowanym prawnie prorektorem ds. studenckich: dr Maria Zięba (zgodnie ze Statutem PPUZ), czy dr Bianka Godlewska-Dzioboń – powołana na to stanowisko przez rektora Włodarczyka.

Kwestią, czy w momencie dokonywania zwolnień dyscyplinarnych i nowych powołań dr hab. Robert Włodarczyk był zdolny do podejmowania prawomocnych i skutecznych decyzji kadrowych – na wniosek obozu inicjatorów jego odwołania zajmuje się Prokuratura.

Telefonów (stacjonarnych i komórkowych) w biurze prasowym Ministerstwa Edukacji i Nauki nie odbiera teraz nikt. Nikt też nie odpowiada na maile.

Fot. Anna Szopińska

No Comment.

Reklama

Partnerzy