Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Zbliżają się wybory. Poznaj kodeks reklamowy, który obowiązuje w Kościelisku

Dnia: piątek 15 września 2023, Autor: Redaktor

W związku, ze zbliżającymi się wyborami informujemy, że na terenie Gminy Kościelisko obowiązuje
tzw. Kodeks Reklamowy.

Reklamy wyborcze podlegają przepisom Kodeksu reklamowego(Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Kościelisko (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. poz. 4282) zmieniona Uchwałą Nr XLVII/356/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 15 maja 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 19.05.2023 r. poz. 3681).

Poniżej najważniejsze zasady dotyczące umieszczania reklam:

 • Sytuowanie tablic reklamowych dopuszczalne jest, wyłącznie w terenach zabudowy (czyli
  obejmujących tereny legalnej zabudowy i tereny przeznaczone pod zabudowę w miejscowych
  planach zagospodarowania – co można zweryfikować poprzez ogólnodostępne dane
  przestrzenne: https://sip.gison.pl/koscielisko_koscielisko)
 • Dopuszczalna powierzchnia tablic reklamowych do 12 m 2 , a wysokość nie większa niż 4 m z
  zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów architektonicznych.
 • Nie dopuszcza się sytuowania tablic reklamowych w formie :
  • banerów reklamowych (czyli wykonanych z materiału wiotkiego),
  • przenośnych lub zamocowanych na platformach lub przyczepach przewoźnych lub
   pojazdach,
  • wykorzystujących projekcję świetlną
 • Tablice reklamowe nie mogą być sytuowane m.in. :
  • w pasie drogowym
  • na drzewach
  • na ogrodzeniach
  • wiatach przystankowych
   o budynkach
   o barierkach odgradzających jezdnię.

Zgodnie z ustawą reklama to upowszechnianie w jakiejkolwiek formie wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi lub ruchy społeczne, a tablica reklamowa to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy. Papierowe plakaty wyborcze są zatem tablicami reklamowymi.

Za usytuowanie tablicy reklamowej należy uiścić opłatę na podstawie złożonej deklaracji. Podmiot (właściciel nieruchomości lub właściciel tablicy reklamowej), który umieścił tablicę reklamową niezgodnie z Kodeksem reklamowym podlega karze pieniężnej. Pełna treść Kodeksu reklamowego, formularze i poradnik reklamowy znajdują się na stronie internetowej www.gminakoscielisko.pl -> popularne -> kodeks reklamowy.

Informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kościelisko ul. Nędzy Kubińca 103, pokój 110.

Informacja telefoniczna: 18 20 23  447 lub 698 521 272
e-mail: krajobraz@gminakoscielisko.pl

mat.nadesłane/pl.wikiedia.org

No Comment.

Reklama

Partnerzy