Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Ze strony społeczności akademickiej: głęboki sprzeciw wobec osób związanych z dr hab. Robertem Włodarczykiem. Wybory nowego rektora – 1. lutego.

Dnia: wtorek 18 stycznia 2022, Autor: Anna Szopińska

NOWY TARG. Zdawać by się mogło, że  „frontowa” sytuacja w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Uczelni Zawodowej eskalować już nie może. A jednak… Wczoraj (umocowana do pełnienia obowiązków rektora przez wiceministra edukacji i nauki Wojciecha Murdzka) dr Bianka Godlewska-Dzioboń w asyście osób z firmy ochroniarskiej podjęła próbę wręczenia wypowiedzeń z pracy kolejnym kilku osobom.

Ta akcja spotkała się już ze zdecydowanym oporem przewidzianych do zwolnienia. Obóz przeciwników odwołanego w głosowaniu Kolegium Elektorów dra hab. Roberta Włodarczyka przejął pomieszczenia rektoratu, czuwając w nich przez całą noc. Do kolejnej próby siłowego rozwiązania jednak nie doszło. Również i dzisiaj.

Według kalendarza wyborczego ogłoszonego przez dr n. med. Marię Ziębę wybory nowego rektora powinny się odbyć 1. lutego br. Czas na zgłoszenie kandydatów kończy się o godz. 14.00. Do tej pory zgłoszona została tylko jedna kandydatura.

Z Uczelni wyszło jednak stanowisko społeczności akademickiej, pod którym podpisało się 320 osób, zaznaczając, że od momentu objęcia funkcji pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu przez dr n. med. Marię Ziębę, odbywają się zajęcia zarówno w trybie zdalnym, jak również stacjonarnym. Większość pracowników administracji, kierując się dobrem Uczelni, powróciła do pracy.

Oto petycja z prośbą o usłyszenie głosu akademickiej społeczności:

Szanowni Państwo,

pragniemy wyrazić swój głęboki sprzeciw wobec działalności pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, pana przewodniczącego Rady Uczelni Wiesława Wojasa oraz innych osób personalnie i prywatnie związanych z byłym rektorem dr hab. Robertem Włodarczykiem.

Społeczność akademicka, zachowując demokratyczną procedurę, 21 grudnia 2021 roku odwołała z urzędu rektora pana dr hab. Roberta Włodarczyka, dając tym samym jasne wotum nieufności całemu zespołowi ludzi, którzy wraz z rektorem działali na szkodę uczelni.  Tymczasem, stosując niezrozumiałe dla nas mechanizmy, władzę w uczelni stara się przejąć pani dr Bianka Godlewska-Dzioboń. Pełnienie przez nią obowiązków rektora bezpośrednio sankcjonuje wcześniejsze status quo, wobec którego nasza społeczność jasno i jednoznacznie wyraziła swoją nieufność. Obawiamy się także, że taki stan rzeczy zaburzy tryb wyborczy, co utrudni jak najszybsze wyłonienie nowego rektora PPUZ.

Nie akceptujemy pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń na stanowisku p.o. rektora PPUZ, widząc w niej kontynuatorkę działań, które prowadzą do destrukcji uczelni. Stosowane przez nią metody mogą być odczytywane jako mobbing i nie licują z tradycją i obyczajami akademickimi. Wyrażamy także głęboką nieufność w stosunku do pana Wiesława Wojasa, który stojąc na czele Rady Uczelni, nie odwołuje się do jej opinii, lecz w jej imieniu jednoosobowo sankcjonuje szkodliwą dla uczelni sytuację.

Chcemy pracować w spokoju. Chcemy, aby Podhalańska Uczelnia służyła regionowi. Chcemy, aby demokratyczne procedury, stojące u podstaw jej działalności, były respektowane z należnym szacunkiem.

 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu w swojej działalności dydaktycznej i naukowej odwołuje się do wartości uniwersalnych, stojących na straży wolności i godności osoby ludzkiej. Wartości te, choć wyraźnie tracą uznanie we współczesnym świecie, w naszym przekonaniu są jedynym wiarygodnym fundamentem, na którym pragniemy odbudować dobre imię naszej Uczelni w regionie, Polsce i świecie. Dlatego zawsze i bez względu na wszystko pozostaniemy po ich stronie.

Petycja dostępna jest tutaj: https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_spoecznoci_akademickiej_podhalaskiej_pastwowej_uczelni_zawodowej_w_nowym_targu

No Comment.

Reklama

Partnerzy