Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego

Dnia: piątek 26 maja 2023, Autor: Maciej Zubek

25 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się LVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, ponieważ na nim decydowano o udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

Zarząd uzyskał wotum zaufania co nastąpiło po zaprezentowaniu raportu o stanie powiatu za rok 2022 przez Bartłomieja Garbacza Sekretarza Powiatu Nowotarskiego. Raport zawiera całoroczne podsumowanie działalności rady, zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz innych powiatowych jednostek. Treść raportu jest dostępna w załączniku.

Absolutorium jest  natomiast związane z realizacją budżetu powiatu. Jest to wyraz poparcia przez radę sposobu wykonania budżetu przez organ wykonawczy, czyli zarząd. Wiąże się ono z odpowiedzialnością, jaką ponosi zarząd z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej powiatu. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2022 rok przedstawiła dr Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego. Rada Powiatu Nowotarskiego uchwałą nr 316/XXXVII/2021 w dniu 30 grudnia 2021 roku budżet Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok. W okresie sprawozdawczym Rada i Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjęły 46 uchwał dotyczących zmian budżetu Powiatu. Wykonanie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 przedstawiał się  w kwocie: 279 847 709,75 , natomiast wykonanie wydatków zamknął się kwotą 279 295 740,48 , w tym wydatki majątkowe wynoszą 34 406 389,47 zł. Nadwyżka w wysokości 551 969,27 zł. Rozchody w kwocie4 481 004,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 18 449 075,17 zł. (czyli zadłużenie powiatu na 31.XII.2022). Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem samorządowym w 2022 r. udało się nadal utrzymać stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia powiatu tj. 7,24 %.

Po tej szczegółowej analizie wykonania budżetu za ubiegły rok doszło do głosowania, w którym bezwzględną większością głosów Rada Powiatu Nowotarskiego udzieliła absolutorium zarządowi.

W imieniu własnym i w imieniu Zarządu serdecznie dziękuję za przyjęte uchwały, za udzielenie nam wotum zaufania i absolutorium. To dla nas wielkie zobowiązanie, które postaramy się zrealizować i nadal intensywnie pracować dla dobra mieszkańców powiatu. Chciałbym szczególnie podziękować Pani Skarbnik, Wydziałowi Finansowemu i wszystkim pracownikom urzędu za rzetelną pracę. Bez ich pracy nie moglibyśmy osiągnąć tylu sukcesów i realizować tak wielu zadań i inwestycji, które służą rozwojowi naszego powiatu – podsumował starosta Krzysztof Faber.

Udzielenie absolutorium to taki moment w roku, kiedy to radni oceniają pracę między innymi moją. Zawsze jest to powód do satysfakcji, tym bardziej, że miniony rok był niezwykle pracowity.  Oczywiście oprócz dobrych opinii, są kolejne wnioski dotyczące dróg, oświaty, pomocy społecznej. Marzeniem naszym jest, aby inwestować w wielu obszarach, a uda się to robić, jeżeli będziemy w tych działaniach spójni, tak jak do tej pory. Chciałbym również podziękować za współpracę samorządom gminnym, bo ta współpraca jest naprawdę  dobra. Wspólnie realizujemy wiele inwestycji. Gdyby tej pomocy nie było, gdyby nie było tej współpracy to nie byłoby możliwości zrealizowania w tak krótkim czasie wielu bardzo ważnych inwestycji Co jest istotne to  podniesienie jakości usług dla mieszkańców – dodał wicestarosta Bogusław Waksmundzki

No Comment.

Reklama

Partnerzy