Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Osuwisko w Kasinie Wielkiej (DK28) zostanie zbadane. Na wyniki trzeba będzie trochę poczekać

Dnia: środa 26 lipca 2023, Autor: Anna Zubek

GDDKiA podpisał z PKN Projekt umowę na przeprowadzenie badań geotechnicznych i wykonanie ekspertyzy osuwiska w Kasinie Wielkiej na zamkniętym odcinku DK28. Wyniki tych badań poznamy końcem listopada. Wartość prac to 543 tysiące zł.

Badania

Badania osuwiska rozpoczną się od badań geofizycznych prowadzonych w formie tomografii elektrooporowej (ERT) i metodą sejsmiczną (MASW lub SRT). Pierwsze badanie polega na zamontowaniu w gruncie elektrod i sprawdzeniu, jaki opór podłoże stawia prądowi elektrycznemu. Metoda sejsmiczna polega na pomiarze i analizie, jak sztucznie wygenerowane fale sejsmiczne przenoszą się w gruncie.

Oba badania geofizyczne dostarczą informacji pozwalających na wstępną ocenę, na jakiej głębokości znajduje się płaszczyzna poślizgu, czyli płaszczyzna, po której przesuwa się osuwisko. Dzięki temu będzie można zaprojektować odpowiednią głębokość wierceń.

Przewidujemy wykonanie łącznie 350 m odwiertów o głębokości co najmniej 20 metrów. Ostateczna głębokość wierceń będzie zależeć m.in. od wyniku badań geofizycznych. Jednym z celów odwiertów jest dotarcie do płaszczyzny poślizgu i sprawdzenie podłoża pod nią. Będą to wiercenia rdzeniowane, które pozwalają na pobranie prawie całego przekroju gruntu. Dla przykładu, w przypadku odwiertu o głębokości 20 m będziemy mogli pobrać próbkę przekroju gruntu o długości co najmniej 18 m. Pobierane próbki gruntu będą kategorii A1, czyli najwyższej przewidzianej dla badań geotechnicznych.

Ostatnie z badań to sondowanie statyczne (CPTU), które pozwoli na sprawdzenie, jaki opór stawia grunt. Im większy opór, tym lepsze parametry ma grunt.

Ekspertyza

Na podstawie przeprowadzonych badań wykonawca przygotuje ekspertyzę oceniającą zakres i charakter osuwiska. Ekspertyza będzie też wskazywała, w jaki sposób należy docelowo zabezpieczyć to miejsce, by można było wyremontować i ponownie udostępnić kierowcom drogę.

Osuwisko

Pęknięcia na drodze w Kasinie Wielkiej pojawiły się 29 maja. Wskazywały one na uaktywnienie się pod jezdnią drogi krajowej nr 28 osuwiska. Ze względów bezpieczeństwa droga została zamknięta 31 maja. W czerwcu przygotowaliśmy wstępną opinię techniczną. Niestety, jej wynik nie pozwolił na podjęcie decyzji o bezpiecznym dopuszczeniu drogi do choćby ograniczonego ruchu samochodów.

mat. prasowy

No Comment.

Reklama

Partnerzy