Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Drugi List Otwarty w obronie Palace „Katowni Podhala

Dnia: piątek 25 marca 2022, Autor: Anna Zubek

W drugim Liście Otwartym Komitet Obrońców Palace żąda od Muzeum Tatrzańskiego publicznych i jednoznacznych odpowiedzi na ważne pytania dotyczące powstawania Muzeum Palace, aby także opinia publiczna mogła wyrobić sobie opinię na ten temat.

Drugi List Otwarty w obronie Palace „Katowni Podhala” #2

Do Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

            21 marca 2022 roku w odpowiedzi na stanowisko jakie przedstawiła dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak opublikowane w mediach w dniu 22.02.2002 roku, wystosowaliśmy do Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, pierwszy List Otwarty w obronie Palace „Katowni Podhala”. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy publicznej odpowiedzi na zadane w tym liście pytania. Do dnia dzisiejszego nie został też opublikowany nasz List Otwarty w Tygodniku Podhalańskim, RMF 24, oraz Wyborczej, czyli w mediach, które wcześniej przedstawiły oświadczenie Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. 

            Z dbałości o szczególny interes publiczny, jakim jest zachowanie zabytkowego budynku Palace „Katowni Podhala” jako Dobra Narodowego, kierujemy do Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem drugi List Otwarty z żądaniem natychmiastowego wstrzymania wszelkich prac budowlanych w budynku „Palace” z powodu naruszenia umowy prawnej, co do przeznaczenia budynku „Palace” oraz do publicznej odpowiedzi na zadane poniżej pytania dotyczące tych kwestii.

UZASADNIENIE

            W przestrzeni publicznej przestawiane są informacje, że w budynku Palace w Zakopanem powstaje tylko Muzeum Palace. Takie stanowisko przedstawiła też dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak opublikowane w mediach w dniu 22.02.2002 : „Muzeum Palace powstaje w dawnym pensjonacie “Palace”, który w okresie II wojny światowej został przez okupanta przekształcony w siedzibę placówki gestapo. Budynek Palace jako bezcenny, materialny świadek minionych wydarzeń w całości został przeznaczony na cele muzealne.”[i]

Muzeum Tatrzańskie prawnie przyjęło takie zobowiązanie w Akcie Notarialnym zakupu budynku Palace, gdzie między innymi na stronie 8 zapisano w §5: „Muzeum Tatrzańskie nieruchomość opisaną w niniejszej umowie nabywa jako osoba prawna prowadząca działalność kulturalną (…), na cel publiczny stworzenia i prowadzenia Muzeum Palace”.[ii] (Foto 1.)

Z dokumentów, które już udało nam się pozyskać (w tym w Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej Muzeum Palace[iii]) jednoznacznie wynika, że w budynku Palace przeznaczono powierzchnie na inne funkcje niezwiązane ze stworzeniem i prowadzeniem Muzeum Palace:

 1. Biura Administracyjne Muzeum Tatrzańskiego
 2. Wielofunkcyjna, niezależna sala widowiskowa, w tym projekcie nazwana jako „Audytoryjna”
 3. Gastronomia wraz z salą konsumpcyjną w projekcie nazwaną „Strefą odpoczynku i kontemplacji”

            Z uwagi na obszerny materiał źródłowy, jesteśmy zmuszeni przedstawić dokumenty oraz zadać publiczne pytania do każdych z tych funkcji w osobnych listach. Wynika to też z faktu, że Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak w swoim publicznym stanowisku z 22.02.2022 roku stwierdziła: „Stanowisko tego podmiotu pełne jest nierzetelnych, zmanipulowanych bądź wręcz nieprawdziwych tez. Dokumenty na które powołuje się ,,Komitet” nie zawierają informacji dotyczących źródeł ich pozyskania. (…) Zawsze chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji popartych materiałem źródłowym i dokumentacją, które pozwolą na publikacje materiału uwzględniającego stanowisko wszystkich zainteresowanych podmiotów”

W związku z tym, że do tej pory nie udało nam się uzyskać niektórych dokumentów i jednoznacznych odpowiedzi na większość stawianych przez nas pisemnych pytań, w drugim Liście Otwartym żądamy od Muzeum Tatrzańskiego publicznych i jednoznacznych odpowiedzi na ważne pytania dotyczące powstawania Muzeum Palace, aby także opinia publiczna mogła wyrobić sobie opinię na ten temat.

Wielofunkcyjna, niezależna sala widowiskowa, w tym projekcie nazwana jako „Audytoryjna”, jest drugą powierzchnią której funkcja jest niezwiązana ze stworzeniem i prowadzeniem Muzeum Palace. W Koncepcji  Funkcjonalno – Użytkowej Muzeum Palace zostało stwierdzone to jednoznacznie na stronie 8 – C. Funkcja audytoryjna: „Na 1. piętrze, w miejscu istniejącej dwukondygnacyjnej sali, zlokalizowano salę audytoryjną mieszczącą 77 osób wraz z poprzedzającym ją foyer oraz zapleczem sanitarnym, a także antresolą techniczną do obsługi sali, położoną na 2. piętrze. (…) Stworzenie sali audytoryjnej pozwala na organizację przez Muzeum Tatrzańskie różnorodnych wydarzeń kulturalnych (zajęć edukacyjnych, konferencji, wykładów, pokazów filmowych oraz kameralnych koncertów). Sala może być również elementem ścieżki zwiedzania (na potrzeby pokazów filmowych, prezentacji, warsztatów), bądź może zostać udostępniona podmiotom zewnętrznym (innym instytucjom, samorządom, organizacjom pozarządowym, itp.). Lokalizacja sali w pobliżu obu klatek schodowych, dostępnych z foyer, daje możliwość niezależnego jej funkcjonowania – jako część autonomiczna z osobnym dostępem z dobudowanej klatki schodowej, bądź jako część włączona w działalność muzeum – dostępna  z centralnie położonej klatki schodowej, w zależności od aktualnych potrzeb.” Pozostałe opisy sali w KFU Palace – foto 2.4

Z powyższego wynika jednoznacznie, że niezależna sala widowiskowa, w tym projekcie nazwana jako „Audytoryjna” – nie jest integralną częścią Muzeum Palace i nie jest na stałe włączona do części ekspozycyjnej dostępnej dla zwiedzających, tylko salą do organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, funkcjonująca niezależnie od Muzeum Palace. Wobec czego mogą być w niej organizowane te „wydarzenia kulturalne”, nawet jeśli Muzeum Palace będzie zamknięte. Umiejscowienie w budynku Palace autonomicznej, niezależnej sali widowiskowej („Audytoryjnej”) zmieni społeczne postrzeganie „Katowni Podhala”. To miejsce jest przesiąkniętym krwią, świadectwem bestialstwa niemieckiego okupanta i ku pamięci katowanych i zamordowanych tam osób, więc absolutnie nie powinny odbywać się tam żadne „wydarzenia kulturalne” niezwiązane z tematem Muzeum Palace.

Wobec powyższego oczekujemy publicznych odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy według Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego, byłoby możliwe, aby w jednym z bloków w Muzeum Auschwitz-Birkenau stworzono z osobnym wejściem, całkowicie niezależną salę służącą do organizacji innych imprez kulturalnych, niezwiązanych z tematem obozu Auschwitz-Birkenau?
 2. Czy po powzięciu decyzji, że Muzeum Tatrzańskie będzie tworzyć Muzeum Palace od samego początku zaplanowano umieszczenie w budynku Palace, niezależnej sali widowiskowej/audytoryjnej?
 3. Czy Urząd Miasta Gminy Zakopane będący wtedy właścicielem budynku Palace, przedstawił Muzeum Tatrzańskiemu potrzebę lub warunek, umieszczenia w budynku Palace autonomicznej sali widowiskowej/audytoryjnej?
 4. Która instytucja/instytucje, były inicjatorem stworzenia niezależnej, autonomicznej sali widowiskowej/audytoryjnej w budynku Palace?
 5. Kiedy ustalono, że w budynku Palace zostanie utworzona niezależna sala audytoryjna z osobnym dostępem z dobudowanej klatki schodowej (cyt. str 8)?
 6. Czy i kiedy ówczesny właściciel budynku Palace udzielił zgody na utworzenie niezależnej sali audytoryjnej?
 7. Czy i ile odbyło się spotkań Muzeum Tatrzańskiego z innymi podmiotami/osobami, podczas których podjęto decyzję o stworzeniu sali widowiskowej/audytoryjnej?
 8. Czy były sporządzone protokoły z tych spotkań?
 9. Czy przed przystąpieniem do prac nad Koncepcją Funkcjonalno– Użytkową Muzeum Palace, ustalono o ulokowaniu w budynku Palace sali widowiskowej/audytoryjnej?
 10. Z jakimi podmiotami/osobami była konsultowana koncepcja umieszczenia w budynku Palace sali widowiskowej/audytoryjnej?
 11. Kto i na podstawie jakich kryteriów, miałby decydować czy dane „wydarzenia kulturalne” niezwiązane z tematem Muzeum Palace, będzie się odbywało w autonomicznej sali widowiskowej/audytoryjnej w budynku Palace?

            Wobec powyższego wszelkie prace budowalne, które mogą spowodować nieodwracalne zniszczenie funkcji zabytkowego budynku Palace powinny być natychmiast wstrzymane. Budynek Palace „Katownia Podhala” powinien jednoznacznie kojarzyć się tylko z miejscem kaźni i upamiętnienia ofiar.

Komitet Obrońców Palace

            Komitet Obrońców Palace zrzesza rodziny ofiar niemieckich zbrodni II wojny światowej, stowarzyszenia i setki popierających go osób, w tym przedstawiciele Polonii Amerykańskiej. Wszyscy jesteśmy społecznikami i nasze działania podejmujemy nie dla promowania się i osiągnięcia jakichkolwiek korzyści ani zdyskredytowania kogokolwiek.

Do wiadomości:

Prezydent RP, Premier RP, Parlamentarzyści, władze Samorządowe Podhala i województwa małopolskiego


[i]       Tygodnik Podhalański, str. www.: https://24tp.pl/n/91910

[ii]           Foto 1.  Akt Notarialny dot.  zakupu budynku Palace, str. 8.

[iii]       Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa  Muzeum Palace w Zakopanem,   https://muzeumtatrzanskie.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-trwajace/postempowanie-adm-270-1-2021/

4      Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa  Muzeum Palace w Zakopanem, str.8;  https://muzeumtatrzanskie.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-trwajace/postempowanie-adm-270-1-2021/

No Comment.

Reklama

Partnerzy