Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

GIOŚ jasno stwierdza, że „decyzję Burmistrza należy uznać za bardzo niekorzystną dla mieszkańców Nowego Targu”

Dnia: czwartek 16 grudnia 2021, Autor: Aneta Opyd

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zajął stanowisko w sprawie przeniesienia stacji pomiarów jakości powietrza w Nowym Targu. Jak twierdzi, decyzję podjął burmistrz miasta Grzegorz Watycha, a ta z kolei jest niekorzystna dla mieszkańców Nowego Targu.

Po kontrowersjach, spowodowanych decyzją przeniesienia urządzenia, GIOŚ oświadczył:

„W związku z przeniesieniem stacji pomiarów jakości powietrza w Nowym Targu z pl. Słowackiego 14 na al. Tysiąclecia 74, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że przeniesienie to jest konsekwencją decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ.

Burmistrz, jako właściciel gruntu, na którym znajdowała się stacja, zwrócił się do GIOŚ o przeniesienie stacji monitorującej jakość powietrza w mieście. Jako uzasadnienie Burmistrz wskazał zmianę planów zagospodarowania terenu szkoły, na którym dotychczas zlokalizowana była stacja monitoringu jakości powietrza.

Co do zasady stacje monitoringu jakości powietrza powinny funkcjonować w wybranych lokalizacjach możliwie jak najdłużej – jest to niezwykle istotne dla monitorowania postępów w realizacji działań na rzecz ochrony powietrza. Z tego powodu decyzję Burmistrza należy uznać za bardzo niekorzystną dla mieszkańców Nowego Targu, bezpośrednich beneficjentów działań na rzecz czystego powietrza oraz z punktu widzenia zarządzania jakością powietrza w mieście.

Przeniesienie stacji pomiarowej nie poprawi jakości powietrza w mieście, może natomiast w istotny sposób utrudnić ocenę wpływu działań naprawczych na jego poprawę.

Jako, że miasto Nowy Targ jest jednym z miast o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń powietrza w Polsce oraz starając się zapobiec sytuacji całkowitego braku danych dla tak ważnego ośrodka, GIOŚ, działając zgodnie z przepisami prawa, podjął wysiłki na rzecz znalezienia nowej lokalizacji dla stacji monitoringu jakości powietrza.

Analizy porównywalności wyników pomiarów poprzedniej i nowej lokalizacji wykonane zostały na podstawie wyników modelowania matematycznego, realizowanego na potrzeby Rocznych Ocen Jakości Powietrza przez Instytut Ochrony Środowiska-PIB. Wyniki modelowania określone dla lokalizacji przy al. Tysiąclecia 74 kształtowały się na zbliżonym poziomie do tych, które uzyskiwane były na stacji przy Placu Słowackiego 14. Dodatkowo, reprezentatywność stanowisk pomiarowych wykonana w 2021 roku wykazała, że nowa lokalizacja stacji pomiarów jakości powietrza w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 74 znajduje się w obszarze reprezentatywności wynoszącym 95%, co świadczy o dużym prawdopodobieństwie występowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, zbliżonych do tych z lokalizacji przy Placu Słowackiego 14.

Pomimo starań GIOŚ na rzecz znalezienia nowej, porównywalnej lokalizacji, należy zwrócić uwagę na kwestię braku ciągłości pomiarów, który pozostaje istotnym problemem będącym konsekwencją decyzji władz miasta Nowy Targ. Zmiana lokalizacji stacji wiąże się bowiem zawsze z utratą ciągłości serii pomiarowych.

Dopiero analizy wyników pomiarów jakości powietrza prowadzonych w nowej lokalizacji wykażą, czy miejsce to będzie można uznać, z punktu widzenia ocen jakości powietrza, za docelowe”.

No Comment.

Reklama

Partnerzy