r reinfuss praca w terenie121

Profesjonaliści i amatorzy - pasjonaci folkloru i tradycji, miłośnicy i propagatorzy lokalnego dziedzictwa kulturowego, którzy aktywnie działają na rzecz swoich „małych ojczyzn”, już po raz dziewiąty mogą ubiegać się o prestiżową Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce w 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 29 września. Na zwycięzców czeka pula 20 tys. zł.

 O nagrodę im. Romana Reinfussa mogą ubiegać się Małopolanie aktywnie działający na rzecz wspierania i zachowania lokalnej tożsamości kulturowej zarówno w ramach działalności zawodowej, jak i pracy społecznej realizowanej w lokalnej społeczności.

Zgłoszenia do nagrody mogą być składane przez członków kapituły nagrody oraz m.in. instytucje kultury, szkoły i uczelnie wyższe czy organizacje pozarządowe.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z klauzulą informacyjną RODO w terminie do 29 września 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdziesz tutaj

Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: (12) 63 03 305.Nagroda im. Romana Reinfussa jest nagrodą indywidualną, którą przyznaje Zarząd Województwa Małopolskiego w oparciu o rekomendacje kapituły nagrody złożonej z ekspertów w dziedzinie etnografii i przedstawicieli samorządu województwa, stosowną uchwałą podejmowaną na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego.

źródło: www.malopolska.pl